Shield_VHC.jpg

 

 

Verhalen1677 - Antoon Lauwers en Gielis Lauwens op de verlieslijst van de oorlog (Londerzeel)

In de toch wel omvangrijke verlieslijst door de oorlogsomstandigheden, opgemaakt te Londerzeel op 9 november 1677, komen Antoon Lauwers en Gielis Lauwens voor. Zij werden beroofd, al werd geen detail gemaakt van de schade die zij hadden opgelopen.

Antoon Lauwers was op 10 oktober 1655 te Lippeloo gehuwd met Anna Peeters. De eerste kinderen werden te Lippeloo geboren, en het gezin verhuisde tussen 1663 en 1668 naar Londerzeel, waar nog verschillende kinderen werden geboren. Hun jongste telg werd te Londerzeel geboren in 1675. In de daarop volgende jaren verhuisde Anna Peeters terug naar Lippeloo, waar zij overleed in 1689.

Gielis Lauwens was gehuwd met Maria Van Opbergen. Het gezin woonde in een hofstede in den Eeckhout te Londerzeel, een gehucht dat nog steeds dezelfde naam draagt, en kreeg verschillende kinderen te Londerzeel tussen 1665 en 1679. Vermoedelijk hertrouwde Marie Van Opbergen in 1702 te Diegem.

Volgens de lijst werd door 229 Londerzeelse huishoudens een schadeclaim ingediend, hoofdzakelijk voor plundering en beroving. Enkel voor enkele notabelen zoals schepen Jan Mertens (300 gulden), schepen Gielis Heyvaert (schade tussen 1674 en 1676: schuur, meubelen, vee, tesamen voor 400 gulden) en Jan De Decker (alle meubelen, vernield door de Hollanders) werd concreet vermeld welke schade zij hadden geleden. 

Pastoor Karel Raguet van Steenhuffel berichtte in 1689 over deze oorlogsomstandigheden aan de aartsbisschop van Mechelen. Ondermeer had het Franse leger van Lodewijk XIV gekampeerd te Londerzeel. Heel wat mensen verloren hun graan, meubels werden vernield, en sommigen verloren hun woonst. Als gevolg daarvan heerste er armoede in Londerzeel, zowel bij de gewone armen als bij geruïneerde pachters.

 

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten