Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving© Laurentii.be

 

Modelbouw

 

Menu

 

Spoorwegbaan (diorama)

The Battle of the Bull Run (historisch diorama)

De Slag van Passendale (historisch diorama)

Julius Caesar (historisch diorama)

 

This diorama is for sale. For information, please contact the webmaster.

 

Voetnoten

 

1 Op schaal 1/72e, op een platform van 0,60 x 1,20m. Dochter Liesbet beschilderde de paarden. Figuurtjes uit het assortiment van Airfix, HAT Industrie, Italeri, Revell, Waterloo 1815 Limited Edition.

2 Het Nederlandse leger bestond uit ongeveer 17000 man, waaronder 4000 Belgen.

3 Dit maakte dat er een diversiteit van uniformen voorkwamen in het diorama en passend dienden ingekleurd.

4 De symboliek is ongetwijfeld tot inspiratie geweest van de beruchte SS uniformen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ging vooral om nieuw geformeerde troepen. De veteranen van dit leger waren in 1812 voor het merendeel overzees ingezet door de Engelsen in de strijd in de Verenigde Staten.

image005.jpg

(c) Foto's van P. Lauwens, 2006-2008 – historische kaart onder Public Domain, 1924 (Bron: Wikimedia).

 

Hobby  - Modelbouw Waterloo, 18 juni 1815

Tussen 2006 en 2008 gaf ik vorm aan een historische maquette van de slag van Walterloo1. Het meest boeiende was ongetwijfeld het opzoekwerk. Ik las over het verloop van de slag, bekeek enkele verfilmingen, en verdiepte mij in de kleuren en betekenis van de uniformen van de deelnemende partijen. De bedoeling was om zo getrouw mogelijk een fragment van de veldslag weer te geven en een beeld te schetsen van hoe het er aan toeging.

 

Dat betekende dat de landschapselementen toen, de posities van de troepen, de kleuren van de uniformen (die met de hand moeten worden geschilderd) zo accuraat mogelijk moesten worden weergegeven. En dan nog moet het om een ‘beknopte’ versie gaan met enkele honderden figuranten, op een bevatbare, beperkte ruimte.

 

image006.jpg

 

Onderstaande foto’s geven slechts fragmenten weer van het volledige diorama.

 

image008.jpg

De Engelse artillerie kreeg bij de aanvang van de slag een aanval van de Franse cavelerie te verwerken. Franse cavalerie aanvallen zouden minder succesvol blijken doordat het voetvolk van Wellington zich bij aanvallen opstelde in verdedigende “carré’s” of rechthoeken.

image005.jpgAfbeelding: Franse linieregimenten marcheren in de richting van de vijand en de Franse artillerie stelt zich op. In het Franse leger waren niet-Fransen als Belgen en Nederlanders die opgeroepen waren tot de dienstplicht (“conscrits”), terwijl bij de geallieerden landgenoten vochten. Dat waren overigens meestal oudgedienden van het Franse leger die oorlogservaring hadden opgedaan in dienst van het Franse Keizerrijk tijdens de bezetting van België en Nederland en sinds 16 maart 1815 deel uitmaakten van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dat België, Nederland en Luxemburg omvatte.

image007.jpg

Afbeeldingen: fragmenten van confrontaties tussen het Franse en Engelse leger en de cavalerie.

image010.jpg

De ‘Scots Greys’ , Schotse troepen, waren prominent aanwezig. Rechts vooraan Engelse artilerie na een aanval van de Franse cavalerie onder het bevel van maarschalk Ney. Die had twee dagen vóór Waterloo al een confrontatie gehad met de Anglo-Nederlandse troepen in Quatre Bras.

image029.jpg

Afbeelding: Pruisische ulanen vervoegen de geallieerden tijdens de beslissende fase van het gevecht. Zij vielen onverwacht aan op de rechterflank van het Franse leger, en Napoleon, die een deel van zijn troepen had uitgestuurd om hen apart aan te vallen, moest zijn reserves inzetten.

image030.jpgDe Pruisische infanterie onder het bevel van Von Blücher bereikt het slagveld. Zij hadden op 16 juni in Ligny al slag geleverd met de Fransen. Napoleon had de Grouchy opgedragen om het Pruisische leger te achtervolgen met een legermacht van 35 000 man, maar dit Franse leger had de Pruisen gemist en zou niet meer tijdig in Waterloo raken.

image034.jpg

image035.jpg

Onder: Nederlands-Belgische geallieerde troepen2.

image037.jpg

Op de rechterflank kregen de Fransen de aanval van het leger van von Blücher te verduren.

image038.jpg

 

 

image013.jpgFoto’s: bezoek aan re-enacters kampement in Waterloo in juni 2006. In het gevolg van de soldaten zaten ook vrouwen en kinderen die hun mannen volgden naar het front en andere burgers van diverse pluimage.

 

image015.jpgFoto boven: uitbeelding van de troepenaankomst die leidde tot een voorafgaande schermutseling van de veldslag in Mont-Saint-Jean de avond van 17 juni 1815. Het was in de 19e eeuw niet ongewoon dat burgers, weliswaar vanop een afstand, – soms werd daarbij gepicknickt alsof het om een zondagse uitstap ging – naar “de oorlog” kwamen kijken.

image017.jpg

 

image019.jpgStandbeeld van Koning Willem II van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, opgericht in november 1884 34 jaar na diens overlijken, in de stad Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg (Foto: juni 2007). Hij was de bevelhebber van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse troepen in de slag van Waterloo als “Prins van Oranje” en raakte gewond op de plaats waar de heuvel – waarop overigens een Nederlandse leeuw prijkt die kijkt in de richting van Frankrijk – zou worden opgericht.

 

 

 

 

Links: historische kaart van de slag van Waterloo.

 

Alle regimenten hebben een eigen geschiedenis. Bij de geallieerden had men het Koninklijk Duitse Legioen van Georges III van Engeland, troepen uit Hannover, manschappen uit het hertogdom Nassau en uit het hertogdom Brunswijk die naar aanleiding van de Franse bezetting het land waren ontvlucht, in Engeland waren getraind en aan de zijde van Wellington vochten, los van het Pruisische leger van von Blücher3. Bij de geallieerde troepen van Brunswijk is me bijgebleven dat zij zich in het zwart kleedden en een doodskop als embleem gebruikten4. De hertog van Brünswick was omgekomen op de 17e juni 1815, bij de slag van Quatre-Bras.

 

Napoleon had een zeer gebrekkige kennis van de topografie van de streek. Om die reden was ook een lokale kroegbaas, Jan Baptist Decoster, gedwongen geweest om de keizer bij te staan toen die het slagveld overschouwde.

 

image015.jpg

 

image031.jpg

 

image033.jpg

 

image034.jpg