Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij was geboren op 18 februari 1936 te Mechelen als dochter van Pieter-Gerhard Van Praet en Maria Cools. Zie stamlijn Cools en Van Praet.

2 Zie verhaal 2018.

3 Bron: Wikipedia

4 Bronnen: Rijksarchief België - stamboomonderzoek Françoise Lesne, Ben Deschacht, Gerrit De Wispelaere, bewerking parochieklappers Willebroek van René Pattyn.

5 Zo werd de vrouw genoemd, die genaaide en-of gestreken plooien in kledingstukken als kragen en mutsen of gordijnen aanbracht.

6 Het was een kortstondig huwelijk: zij overleed op 18 februari 1837 in Willebroek en het koppel was gehuwd op 14 november 1835.

 

image005.jpg

Foto ”Vredesbrug van Willebroek” onder Creative Commons licentie CC-BY-SA-3.0 van Rafaël Delaedt, 2009. – Bewerking kaarten © familienaam.be onder gebruiksvoorwaarden, met toestemming van Dr. Ann Marynissen (projectleider). - Foto Paul Van den Bossche van © Patrik Lauwens, 15 september 1999- © foto Henriette Marré uit familiearchief, 1962.

n

Blog  - 1925 - Van Den Bossche in Willebroek

image014.jpgGilberte Van Praet huwde op 5 mei 1956 in Mechelen met Paul Van Den Bossche1. Paul Van Den Bossche [generatie 4] was een zoon van René Van den Bossche en Henriette Marré [generatie 5]. Het ouderlijk gezin baatte een winkel in witgoed en elektrische huishoudapparaten uit aan de Dr. Persoonslaan aan de brug van Willebroek. Paul Van Den Bossche werd geboren op 26 augustus 1925 in Willebroek en overleed op 2 juli 2004 in Kasterlee.

 

Ik herinner me de winkel aan de “brug van Willebroek” nog goed uit mijn kindertijd en jeugd. Een enkele keer bleef ik er logeren – de winkel was op het gelijkvloers en de woonst was een appartement er boven. Ik heb de moeder van mijn nonkel Paul nog gekend. “Arrietteke” woonde in bij haar enige zoon. In de jaren zeventig was mijn nonkel vooral bezig met de verkoop van de (toen opkomende) kleuren- tv’s in de streek, met bijhorende antennes op de daken. Alleszins bekend is het lied van Wannes Van de Velde over De brug van Willebroek, een portaaltype stalen brug in vakwerkbouw, in de jaren 1947-1952 opgericht. De huidige brug werd opgericht op de plaats van het vroegere sas. De vorige brug, een zwaai- of wipbrug over het kanaal, werd in mei 1940 zwaar beschadigd3. De meeste tijd samen brachten we toen al door in Kasterlee, en mijn nonkel en tante verhuisden definitief naar daar in 1979.

 

Afbeelding met tekst, binnen, apparaat, oud

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de elektriciteitswinkel Van den Bossche aan de brug van Willebroek, anno 1962.

 

Zij kregen één dochter, Marleen Van Den Bossche, geboren op 13 november 1957 in Willebroek [generatie 3]. Zij huwde Celest Vercauteren2. Marleen Van Den Bossche overleed op 11 september 2005 en werd begraven in Tisselt op 17 september 2005. Een korte stamlijn. Wat konden we meer vinden van de familie Van Den Bossche (Van den Bossche) in Willebroek?

 

image005.jpg

(de) Marré in Willebroek

 

Afbeelding met kaars

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe afstamming van Pauls moeder Henriette Marré, is lang niet zeker. We weten wel van een familie de Marré, gedocumenteerd in Willebroek4. De familienaam “Marré” (moeder van Paul Van Den Bossche) vonden we slechts 5 keer terug en “De Marré” 4 keer bij een telling op familienamen in België in 2008.

 

Foto: een zeldzame foto van Henriette Marré, Liezele 1962.

 

 

 

 

 

 

 

[DM 01]

Joseph de Marré werd geboren in 1808. Hij huwde Henriette Gérardi, geboren in 1821. Hij was huisdokter en overleed op 29 januari 1884 in Mechelen. We weten dat Joseph een broer Victor had (1846-1919).

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Françoise de Marré werd geboren in 1844.

·         Maria de Marré werd geboren in 1852.

·         Jozef de Marré werd geboren in 1879 (zie verder).

 

[DM 02]

Peter de Marré huwde in 1855 in Willebroek met Sophie Feremans.

 

[DM 03]

Jozef de Marré werd geboren op 23 april 1879 in Mechelen als zoon van Joseph de Marré en Henriette Gérardi. Hij huwde op 21 april 1909 in Boom met Honorina Meert. Zijn echtgenote was geboren op 23 april 1883 in Duffel als dochter van Edmond Meert en Zélie Marie Van Cutsem. Jozef de Marré was notaris en overleed op 16 december 1946 in Mechelen. Hij was notaris van 2 februari 1907 tot 16 december 1946.

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Marie-José de Marré werd geboren op 17 mei 1910 in Willebroek. Zij huwde op 26 oktober 1930 met Frans De Jonghe. Eén dochter, Annie De Jonghe, huwde Leopold Verschueren.

·         Martha de Marré werd geboren op 21 september 1911 in Willebroek.

·         Josef de Marré werd geboren op 21 februari 1913 in Willebroek.

·         Victorine 'Vicky' de Marré werd geboren op 13 mei 1914 in Willebroek. Zij overleed op 21 november 2008 in residentie Rietdijk in Vilvoorde en werd begraven op 26 november 2008 in Leest. De uitvaartdienst vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk basiliek te Mechelen. Bij de verwante families worden de Marré, De Jonghe en Verschueren vermeld.

·         Albert de Marré werd geboren op 25 juli 1915 in Nederland, tijdens de vlucht van het gezin voor de eerste wereldoorlog. Hij huwde met Arlette Dirkx, geboren als dochter van Herman Herman Dirkx en Martha Bauduin. Albert overleed op 29 september 1969 op 54-jarige leeftijd.

·         Henri  de Marré werd geboren op 29 december 1916 in Willebroek. Hij overleed in maart 2003, 86 jaar oud.

·         Maria de Marré werd geboren op 9 maart 1918 in Willebroek. Zij huwde op 28 oktober 1954 in Mechelen met Charles De Schepper. Haar echtgenoot werd geboren op 27 januari 1900 in Stalhille als zoon van Leopold De Schepper en Eugenie Kerckhof. Hij was chirurg en overleed op 3 december 1969 in Mechelen. Maria de Marré overleed op 4 april 2014 in Wenduine en werd begraven te Leest bij Mechelen.

·         Karel ‘Carlo’ de Marré werd geboren op 27 mei 1919 in Willebroek. Hij was soldaat milicien in het 5e linie, en zou op 17 mei 1940 tijdens de 18-daagse veldtocht (Tweede Wereldoorlog) om het leven komen, "Gesneuveld door een kogel bij het geven van dekking aan de terugtrekkende troepen te Humbeek.".

 

 

Voorkomen van de naam Van Den Bossche

 

De familienaam kwam al voor sinds de 12e eeuw, met onder meer vindplaatsen in de omgeving van ’s Hertogenbosch, Nederland tot in Oost-Vlaanderen in de 15e eeuw. Een “huis Ten Bosch” zou gesticht zijn door Egbert II van Amstel tussen 1168 en 1227, en dit verleende zijn naam aan de nazaten. De naam kan natuurlijk meermaals zijn ontstaan als familienaam. In de omgeving van Willebroek vinden we de naam terug vanaf de 14e eeuw. Enkele voorbeelden:

o   Daneel Van Den Bossche was leenman van het Hof Ten Bossche in Opwijk. Hij was geboren omstreeks 1345 aan de Waaienberg te Opwijk (omgeving Merchtem en Asse) als zoon van Jan Van Den Bossche.

o   Gielis Van Den Bossche woonde tussen 1480 en 1554 in Londerzeel. Hij was een zoon van Jan Van Den Bossche, geboren omstreeks 1445 in Londerzeel.

o   Katrien Van Den Bossche werd in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw begraven. Zij was de echtgenote van Jean d’Oyenbrugge, heer van Milsen, overleden op 29 augustus 1482.

o   Joos Van Den Bossche was geboren in Londerzeel omstreeks 1530.

o   Zijn zoon Gerard Van Den Bossche was schepen van Londerzeel tussen 1560 en 1644.

o   Hendrik Van Den Bossche was deken van de schoenmakersambacht in Mechelen tussen 1598 en 1633.

 

Voorkomen van de familienaam Van Den Bossche in België in 2008

image014.jpg

Blijkens een telling in 2008, kwam deze familienaam 1237 keer voor in België, met een concentratie in Oost-Vlaanderen met uitschieters in de omgeving van Gent (125), Londerzeel (94), Brussel (92) en Antwerpen (44).

 

Van den Bossche (met kleine “d”)

image016.jpg

Deze schrijfwijze blijkt frequenter voor te komen in 2008, met liefst 5006 individuen. De concentratie van de vindplaatsen is vergelijkbaar met deze van de schrijfwijze met grote “d” in de omgeving van Brussel (557), Gent (495), Londerzeel (486) en Antwerpen (476). Alleszins komt deze schrijfwijze het meeste voor in Willebroek (27 keer “Van den Bossche” versus één maal “Van Den Bossche”).

 

Vanden Bossche in twee woorden

image018.jpg

Deze schrijfvariant komt ook 1109 keer voor bij de telling van individuen met de familienaam in 2008. Hierbij valt vooral de concentratie op in de omgeving van Brussel (249) en Gent (94). De schrijfwijze komt minder vaak voor in de omgeving van Antwerpen (31) en in Willebroek (3).

 

VandenBossche in één woord

image019.jpg

Deze schrijfvariant komt nog frequenter voor (1216) met gelijkaardige concentraties als Vanden Bossche in twee woorden, en deze komt niet voor in Willebroek.

 

Vandenbosch

image020.jpgOok dit is een vaak voorkomende schrijfvariant (1739), vooral geconcentreerd in het centrum van België, met drie voorkomens in Willebroek in 2008.

 

 

Andere schrijfvarianten komen minder frequent voor, zoals

 

o   Vanden Bosch (445), met een concentratie in de omgeving van Brussel (146).

o   Van Bossche (234), waarvan de meeste voorkomens rond Antwerpen (34), rond Brussel (22) en Gent (15). De schrijfvariant komt niet voor in Willebroek.

o   Van Bosch (187), waarvan de meeste voorkomens rond Antwerpen (50). Van Bosch komt ook in Willebroek voor (6) en we vonden deze ook terug in de vorige eeuwen.

o   Ook Bosch komt voor als familienaam (1168), vooral in het oosten van België.

o   Een gelijkaardige, sterk oostelijke, spreiding zien we voor de familienaam Bos (818).

o   Vandebos (81) is nog een familienaam variant die we terugvonden.

o   Van den Bos (36) en Van Den Bos (3) zijn zeldzame schrijfvarianten.

o   Vandenbosche (53) en Vanden Bosche (met één « s ») komen eerder zelden voor ; de laatste schrijfwijze slechts een enkele keer in België. Dat laatste geldt ook voor de schrijfwijze Van De Bossche, Van De Bosch en Vandenbos: telkens een enkele vindplaats.

o   Van den Bosche en Van Den Bosche met enkele « s » komen niet voor in België.

 

Van den Bossche in Willebroek 1758-1916

 

Bij de oude schrijfwijzen kwam ook Van den Bosch en Van Bosch voor. Eén van de oudste meldingen van een gaat over een naamgenoot Paul Van den Bossche, geboren in Willebroek omstreeks 1660. In de omgeving kwam de naam al voor vanaf de 14e eeuw.

 

De [generatie] codes zijn indicatief.

 

 

o    Louise Van den Bossche [generatie 12] huwde omstreeks 1758 met André Van den Kerckhoven.

·         Een zoon François Van den Kerckhoven was geboren op 29 december 1758 in Schaarbeek en huwde op 21 december 1825 in Brussel met Jeanne Thérèse Thys, wasster, geboren op 20 mei 1784 in Willebroek. Het gezin woonde in de Marollestraat 616 in Brussel. Zoon François was arbeider in Brussel en weduwnaar op het moment van dit huwelijk.

 

o    Jan Baptist Van den Bossche [generatie 11] was omstreeks 1774 gehuwd met Jeanne De Vos (Devoze).

·         Jeanne Van den Bossche [generatie 10] werd geboren op 21 december 1774 in Willebroek en huwde op 31 mei 1804 in Willebroek met Peter Van Neck, geboren op 26 april 1776 in Willebroek als zoon van Jean Van Neck en Katrien Van Beneden. Hij was werkzaam als touwslager (cordier) en op dat moment woonachtig in Tisselt.

·         Laurent Van Den Bossche [generatie 10] werd geboren op 10 maart 1782 in Willebroek en huwde op 16 juli 1814 in Willebroek met Jeanne Marie Daems, dagloonster, geboren op 4 december 1784 in Willebroek als dochter van Jacques Daems, hoefsmid (“marechal ferant”), en Barbara Livina Verheyden. Hij was brouwer te Willebroek, en deed in 1826 een aanvraag om een huis te verbouwen aan de baan Mechelen-Dendermonde [cf. Archief Provincie Antwerpen, K 131 B/54]. Jeanne Marie Daems overleed op 22 maart 1840 in Willebroek. Op 68-jarige leeftijd werd hij in 1850 vermeld als olieslager.

§  Jan Baptist Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 1 mei 1815 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek. Hij huwde omstreeks 1845 met Jeanne Marie Elisabeth De Clerck (De Clercq), afkomstig uit Sint-Amands.

·         Laurent Eduard Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 4 juni 1846 in Willebroek.

·         Jan Karel Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 15 juli 1847 in Willebroek.

·         Peter Gielis Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 14 juni 1849 in Willebroek.

·         Peter René Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 25 oktober 1850 in Willebroek.

·         Justine Marie Josephine Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 21 februari 1852 in Willebroek.

§  Jeanne Marie Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 15 september 1816 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek. Zij huwde op 2 september 1844 in Willebroek met Ignace Ceulemans, geboren op 6 oktober 1812 in Hingene als zoon van Willem Ceulemans, schipper te Hingene, en Marie-Thérèse Thys. Haar echtgenoot was schipper in Niel.

§  Thérèse Rosalie Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 5 maart 1818 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  Jeanne Françoise Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 28 maart 1818 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  Marie Jacqueline Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 14 april 1820 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  Marie Colette Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 20 juli 1821 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  Marie Josepha Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 6 januari 1823 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek. Zij huwde omstreeks 1845 met Jozef Willem Van den Bogaert.

§  Isabelle Marie Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 19 april 1824 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  N.n. Van den Bossche werd dood geboren op 17 oktober 1825 in Willebroek.

§  N.n. Van den Bossche werd dood geboren op 27 mei 1830 in Willebroek.

·         Karel Jan Van den Bossche [generatie 10] werd geboren omstreeks 1776 in Willebroek en huwde op 29 juni 1801 in Willebroek met Marie Elisabeth Adriaens, geboren omstreeks 1777 in Blaasveld als dochter van Jan Adriaens (Adriaen) en Marie De Heyn. Hij was kuiper in Willebroek en overleed er op 21 januari 1836. Marie Elisabeth Adriaens overleed op 28 oktober 1846 in Willebroek.

§  Jan Baptist Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 24 juni 1807 in Willebroek. huwde op 10 december 1837 in Willebroek met Marie Filippine Mertens, dienstmeid, geboren op 7 juni 1809 in Beigem als dochter van Hubert Mertens en Anne Marie Coppens. Jan Baptist Van den Bossche was kuiper en weduwnaar van Rosa De Raeymaeker6 Hij woonde aan de baan Mechelen-Dendermonde, waar hij een huis bouwde in 1846 [Sectie C, 209 - cf. Archief Provincie Antwerpen, K 143 C/153]. In 1865 bouwde hij een verdieping bij op het bestaande huis [Archief Provincie Antwerpen, N 158/146].

·         Jan Louis Van den Bossche werd geboren op 21 september 1838 in Willebroek.

·         Frans Karel Van den Bossche werd geboren op 26 mei 1841 in Willebroek.

·         Jeanne Marie Van den Bossche werd geboren op 21 april 1844 in Willebroek.

·         Peter Jan Van den Bossche werd geboren op 15 mei 1847 in Willebroek.

§  Jeanne Marie Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 3 oktober 1801 in Puurs. Zij was dienstmeid en huwde op 15 juli 1825 in Willebroek met Frans Goossens, dienstbode, geboren op 30 december 1802 in Willebroek als zoon van Corneel Goossens en Marie-Anne Rongé.

§  Jeanne Katrien Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 14 april 1806 in Willebroek. Zij werkte als  keukenmeid in de rue des Cendres in Brussel toen zij op 6 juli 1842 in Willebroek huwde met François Colpaert, geboren op 9 mei 1810 in Auwegem (Mechelen) als zoon van Constantijn Colpaert en Isabelle Willemyns en net als zijn vader tuinman in Kruishoutem. In 1877 werden zij beiden vermeld als hoveniers in Willebroek. Hun kinderen werden er geboren.

§  Marie Jacqueline Van Den Bossche [generatie 9] werd geboren op 13 juni 1811 in Willebroek en huwde op 19 juli 1856 in Willebroek met Jan Baptist Van Neck, zeeldraaier, geboren op 13 november 1822 in Willebroek als zoon van Peter Van Neck en Jeanne Marie Steemans. Zij werkte in Willebroek als  plooister5 en was weduwe van Willem Van Rossum (overleden op 15 juni 1855 in Willebroek). Zij overleed in 1887 in Willebroek.

§  Marie Anne Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 11 oktober 1814 in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek (tweeling).

§  Thérèse Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 11 oktober 1814 in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek (tweeling).

§  Marie Sophie Van den Bossche [generatie 9] werd gedoopt op 26 maart 1818 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

§  Dorothee Magda Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 23 februari 1821 en was plooister5. Zij huwde Jan Frans Cruypelans op 2 november 1860 in Willebroek. Zij werd vermeld als 70-jarige op 18 juli 1891 bij het huwelijk van haar zoon Gielis Cruypelants, een kleermaker uit Willebroek, geboren op 26 januari 1865 en toen gehuwd met Jeanne Marie Robeyns, dienstmeid. Jeanne Marie Robeyns was geboren op 16 januari 1865 in Willebroek als dochter van Hendrik Robeyns en Marie Sophie Van den Bossche [generatie 10], landbouwers in Willebroek. Van laatstvermelde weten we dat zij een dochter was van Frans Gielis Van den Bossche en Lucie Mertens. De echtgenoot Jan Frans Cruypelans [gespeld zonder “t”] werd geboren op 16 april 1817 in Willebroek als zoon van Jan Baptist Cruypelans en Ann Katrien Moens en was net als de zoon kleermaker. Hij overleed op 23 september 1882 in Willebroek.

 

o    Henry Van Bosch [generatie 11] huwde op 23 juli 1793 in Willebroek met Liesbeth De Coster.

 

o    Peter Van Bosch [generatie 11] huwde op 6 juni 1804 in Willebroek met Magdeleine Van Leuven.

 

o    Frans Gielis Van den Bossche [generatie 11] werd geboren op 1 maart 1788 in Willebroek. Hij huwde op 5 maart 1814 in Willebroek met Lucie Mertens, geboren op 18 januari 1790 in Willebroek als dochter van Jan Baptist Mertens, timmerman (“charpentier”) en Jeanne Marie Peeters. Hij werd vermeld als brouwer bij het huwelijk, en als 55-jarige herbergier te Willebroek in 1843. Hij overleed op 7 september 1857 in Willebroek.

·         Jan Frans Van den Bossche [generatie 10] werd geboren op 6 mei 1814 in Willebroek. Hij huwde op 9 februari 1843 in Willebroek met Melanie Peeters, geboren op 31 oktober 1815 in Willebroek als dochter van Peter Peeters en Jeanne De Backer. Hij was kuipersknecht en in 1870 wordt hij vermeld als koopman.

§  Lucie Wilhelmina Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 15 november 1843 in Willebroek. Zij huwde op 18 juli 1870 in Willebroek met Jozef August Thomas, koopman, geboren op 5 januari 1837 in Willebroek als zoon van Peter Jan Thomas en Jeanne Marie De Moor (vermeld als rentenierster, 65 jaar oud in 1843).

§  Jeanne Françoise Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 17 mei 1846 in Willebroek.

§  Peter Constant Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 24 maart 1852 in Willebroek. Hij huwde omstreeks 1882 met Katrien Pauwels. Zij was afkomstig van Brussel.

·         Jeanne Lucie Marie Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 27 oktober 1882 in Willebroek

·         Bertha Melanie Gusta Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 6 maart 1884 in Willebroek..

§  Jan Emiel Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 16 augustus 1854 in Willebroek.

·         Jan Jozef Van den Bossche [generatie 10] was geboren op 9 april 1816 in Willebroek en huwde op 19 oktober 1850 in Willebroek met Isabelle Constance De Smet. Hij was kuiper en weduwnaar van Jeanne Katrien Van Herp (overleden op 30 april 1849 in Willebroek). Isabelle De Smet was plooister en was geboren op 12 juni 1825 in Willebroek als dochter van Jan De Smet, toen 54-jarige kleermaker, en Barbara Verboven (overleden op 2 augustus 1827 in Willebroek).

§  Marie-Louise Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 12 november 1845 in Willebroek uit het eerste huwelijk.

§  Jan Jerome Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 5 maart 1847 in Willebroek uit het eerste huwelijk.

§  Jeanne Constance Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 5 oktober 1851 in Willebroek uit het tweede huwelijk. Zij was omstreeks 1874 gehuwd met Peter Jozef Smets, draaier. Het gezin woonde in Willebroek. Zij was huishoudster, geboren omstreeks 1852, hij was geboren omstreeks 1850. Jeanne Constance had een voorhuwelijks kind:

o    Marie Valentine Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 25 mei 1869 in Willebroek.

§  Marie-Thérèse Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 6 november 1853 in Willebroek.

·         Jeanne Katrien Van den Bossche [generatie 10] werd geboren op 25 juni 1818 in Willebroek. Zij huwde op 15 december 1858 in Willebroek met Paul Cruypelans, kleermaker, geboren op 1 september 1829 in Willebroek als zoon van Jan Baptist Cruypelans en Anne Katrien Moens. Zij overleed op 28 augustus 1875 in Willebroek.

·         Jan Louis Van den Bossche [generatie 10] werd gedoopt op 3 november 1820 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

·         Peter Benoit Van den Bossche [generatie 10] werd gedoopt op 4 augustus 1823 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

·         Marie Sophie Van den Bossche [generatie 10] werd geboren op 25 mei 1826 in Willebroek. Zij was landbouwster en huwde op 16 maart 1859 in Willebroek met Hendrik Robeyns, geboren op 4 maart 1829 in Tisselt als zoon van Jan Baptist Robeyns en Jeanne Christine Jacobs. Ook hij was landbouwer.

·         Leonard Van den Bossche [generatie 10] werd gedoopt op 29 oktober 1829 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

 

o    Thérèse Van den Bossche [generatie 10] huwde omstreeks 1784 in Willebroek met Jean Moortgat (Mortgat), wagenmaker (“charron”). Zij overleed op 27 januari 1789 in Willebroek.

·         Een dochter, Marie Françoise Mortgat, werd geboren op 4 september 1785 in Willebroek, waar zij op 3 mei 1806 huwde met Peter Jozef Peeters, geboren op 15 januari 1778 in Lippelo, zoon van Peter Peeters en Anne Marie Feremans. Peter Jozef Peeters was bakker in Willebroek.

 

o    Gielis Elias Van den Bossche [generatie 10] huwde op 6 juli 1795 in Willebroek met Anne Marie Segers. Hij was kuiper in Willebroek blijkens een melding in 1827. Anne Marie Segers overleed op 8 maart 1824 in Willebroek. Hij overleed op 19 november 1829 in Willebroek.

 

o    Jeanne Katrien Van den Bossche [generatie 10] werd geboren op 26 december 1797 in Willebroek. Zij huwde er op 5 februari 1827 met Jan Jacques Lauwers, een wagenmaker geboren op 21 oktober 1801 als zoon van Willem Lauwers (overleden op 18 november 1817 in Willebroek) en Ann Monique De Budt. Jan Jacques Lauwers overleed op 21 februari 1873 in Willebroek.

 

o    Hendrik Frans Van den Bossche [generatie 10] was omstreeks 1805 gehuwd met Maria Rampelberg. Hij overleed op 29 september 1829 in Puurs. Maria Rampelberg werd vermeld als 74 jaar oud in 1843.

·         Jozef Frans Van den Bossche [generatie 9] werd geboren op 19 augustus 1805 in Kapelle-op-den-Bos en huwde op 19 januari 1843 in Willebroek met Maria Adriaens, geboren op 12 mei  1811 in Willebroek als dochter van Marie Anne Adriaens, 68-jarige herbergierster in Willebroek. Jan Frans Van den Bossche was bakker in Puurs.

 

o    Karel Eeraerts was weduwnaar van Isabelle Van den Bossche [generatie 10] (overleden op 9 juli 1803 in Willebroek) toen hij op 5 maart 1810 in Willebroek hertrouwde met Anne Cornelie Van Dyck.

 

o    Frans Goossens was weduwnaar van Jeanne Marie Van den Bossche [generatie 8] (overleden op 6 december 1829 in Willebroek) toen hij op 10 juni 1846 in Willebroek hertrouwde met Isabelle Troch.

 

o    Peter Jan Van den Bossche [generatie 9] was omstreeks 1809 gehuwd met Marie Françoise De Vis, 67-jarige in 1851, 72 jaar oud in 1853. Hij overleed op 12 december 1844 in Willebroek. Zij overleed op 9 september 1855 in Willebroek. Peter Jan Van den Bossche werd vermeld als 69-jarige winkelier in Willebroek in 1842 bij het eerste huwelijk van Jan Leonard met Katrien De Heldt op 3 februari 1842 in Willebroek. Marie Francoise De Vis was toen 59 jaar oud. Hij overleed op 12 december 1844 in Willebroek.

·         Laurent Jozef Van Den Bossche [generatie 8] Laurent Jozef Van Den Bossche werd geboren op 5 mei 1810 in Willebroek en huwde op 7 november 1853 in Willebroek met Régine Katrien Van den Bogaert, geboren op 7 september 1820 in Willebroek als dochter van Peter Jan Van den Bogaert en Ann Katrien Alsteens. Bij het huwelijk was Régine woonachtig in Brussel, en zij was er vermoedelijk werkzaam als dienstmeid. Zij verloor haar moeder toen zij net geen zes jaar oud was (haar moeder was overleden op 4 september 1826 in Willebroek) en haar vader was overleden op 4 mei 1849 in Mechelen. Laurent Jozef werkte op dat moment als gemeenteontvanger in Willebroek. We weten dat Laurent Jozef Van Den Bossche in 1854 de voorgevel van een huis aan de baan Mechelen-Dendermonde verbouwde [cf. Archief Provincie Antwerpen, K 150 B/163].

o    Marie Benedicte Regine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 4 november 1854 in Willebroek.

o    Edmond Frans Jozef Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 4 september 1857 in Willebroek.

·         Jan Frans Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 1 maart 1807 in Willebroek. We weten dat Peter Van den Bossche winkelier was in Groot-Willebroek, waar hij in 1830 een huis verbouwde in de Nieuwstraat [cf. Archief Provincie Antwerpen, K 133 A/61].

·         Anne Marie Van den Bossche [generatie 8] werd gedoopt op 14 juni 1813 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

·         Marie Paula Van den Bossche [generatie 8] werd gedoopt op 10 september 1815 in de Sint-Niklaasparochie te Willebroek.

·         Gielis Louis Van den Bossche [generatie 8] werd gedoopt op 16 maart 1818 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

·         Jan Leonard Van den Bossche [generatie 8] was geboren op 5 april 1820 in Willebroek en huwde op 15 maart 1858 in Willebroek met Jeanne Katrien De Heldt, geboren op 7 oktober 1825 in Willebroek als dochter van Peter De Heldt en Anne Françoise De Boye (herbergiers te Willebroek). Hij was herbergier en winkelier en weduwnaar van Katrien De Heldt (overleden op 8 september 1857 in Willebroek). Katrien De Heldt was geboren op 30 september 1823 en was een twee jaar oudere zus van de tweede echtgenote van Jan Leonard. In 1870 bouwde Jan Leonard, toen vermeld als koopman, een  huis aan de baan Mechelen-Dendermonde [Sectie A, 1027a - cf. Archief Provincie Antwerpen, N 166/3]. Datzelfde jaar herbouwde hij er een afsluitingsmuur, "dicht aan het kanaal" [Archief Provincie Antwerpen, K 153 A/100]. Jan Leonard Van den Bossche werd vermeld als 66 jaar en nijveraar in 1887.

·         Peter Frans Van den Bossche werd geboren op 1 augustus 1842 in Willebroek uit het eerste huwelijk (Katrien De Heldt).

·         Peter Theo Van den Bossche [generatie 7] was geboren op 17 februari 1845 in Willebroek uit het eerste huwelijk (Katrien De Heldt) en huwde op 22 januari 1887 in Willebroek met Jeanne Françoise De Heel, geboren op 25 april 1853 in Willebroek als dochter van Antoon De Heel en Jeanne Marie Colli. Peter Theo was nijveraar, en Jeanne Françoise De Heel was herbergierster in Willebroek. Zij was weduwe van Tiburce Ghislain (overleden op 31 januari 1885 in Willebroek).

§  Jeanne Lea Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 26 november 1888 in Willebroek.

§  Peter Odilon Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 2 juni 1890 in Willebroek.

§  Louis Odilon Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 2 oktober 1892 in Willebroek.

·         Otilia Aloise Antonia Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 4 februari 1847 in Willebroek uit het eerste huwelijk (moeder vermeld als Ann Katrien De Heldt).

·         Jeanne Josepha Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 28 april 1848 in Willebroek uit het eerste huwelijk (moeder vermeld als Ann Katrien De Heldt).

·         Emerentia Amelie Josephine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 8 februari 1859 in Willebroek.

·         Isabella Caroline Adolphine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 26 augustus 1860 in Willebroek.

·         Marie Clementine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 maart 1862 in Willebroek.

·         Jeanne Marie Margriet Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 november 1863 in Willebroek.

·         René Jules Jan Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 6 augustus 1865 in Willebroek.

·         Jules Karel Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 3 augustus 1866 in Willebroek.

·         Asella Marie Jeanne Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 7 maart 1869 in Willebroek.

·         Lucie Françoise Van den Bossche [generatie 7] werd gedoopt op 7 september 1821 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

·         Marie-Thérèse Françoise Van den Bossche [generatie 7] werd gedoopt op 7 juli 1826 in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek.

 

o    Jeanne Katrien Van den Bossche [generatie 9] was omstreeks 1810 gehuwd met Peter Stevens. Zij waren landbouwers en het gezin woonde in Puurs en in Breendonk. Zij overleed op 21 juli 1822 in Puurs. Hij werd op dat moment vermeld als landbouwer te Breendonk.

·         zoon Gillis Stevens [generatie 8] werd geboren op 5 oktober 1810 in Puurs en was landbouwer in Breendonk

 

o    Karel Van den Bossche [generatie 9] huwde omstreeks 1812 met Josephine Rollier. Zij waren kooplieden in Asse en 84 en 81 jaar oud in 1861. Hij was koopman in Sint-Amands op het tijdstip van het huwelijk.

o    Joseph Victor Van den Bossche [generatie 8] was geboren op 29 december 1812 in Asse en huwde op 24 januari 1861 in Willebroek met Regine Van Den Broeck. Regine Van den Broeck was herbergierster in Willebroek, geboren op 28 januari 1817 in Berlaar als dochter van Frans Van den Broeck, 76-jarige herbergier in Willebroek bij het huwelijk, en Barbara Bruyndonckx, 77-jarige. Bij het huwelijk was Joseph Victor Van den Bossche weduwnaar van Rosalie Winckelmans (overleden op 29 december 1855 in Bornem) terwijl Regine Van den Broeck weduwe was van Jan Naten (overleden op 16 februari 1857 in Willebroek).

 

o    Peter Jan Van den Bossche [generatie 9], 63-jarige dagloonwerker in 1866, was omstreeks 1830 gehuwd met Jeanne Cornelie De Bruyn (overleden op 23 mei 1838 in Boom).

o    Peter Jacques Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 2 februari 1831 in Boom en huwde op 14 juli 1866 in Willebroek met Jeanne Françoise Persoons, geboren op 3 augustus 1840 in Willebroek als dochter van Jan Persoons, 65-jarige dagloonwerker in Willebroek in 1866, en Maria Op de Heyde. Beiden waren dagloners bij het huwelijk.

 

o    Jan Frans Van den Bossche [generatie 9] huwde omstreeks 1843 in Willebroek met Melanie Peeters.

·         Lucie Wilhelmina Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 16 november 1843 in Willebroek.

·         Louis Napoleon Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 17 mei 1849 in Willebroek. Hij huwde omstreeks 1888 met Maria Magdalena Maes, afkomstig van Antwerpen.

§  Melanie Marie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 21 januari 1889 in Willebroek.

§  Jeanne Marie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 11 augustus 1890 in Willebroek.

§  Jeanne Marie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 5 maart 1892 in Willebroek.

 

o    Joos Frans Van Bosch [generatie 9] huwde op 9 september 1844 in Willebroek met Jeanne Petronilla Verheyden.

 

o    Leander Van den Bossche [generatie 9] was omstreeks 1844 gehuwd met Hendrica Van Hosselaer. Hij overleed op 6 mei 1863 in Brussel. Zij overleed op 28 november 1851 in Dampremy.

o    Frans Leopold Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 6 oktober 1844 in Halle  en huwde op 10 augustus 1871 in Willebroek met Colette Cappaert, geboren op 21 januari 1847 in Willebroek als dochter van Victor Cappaert, scheepsloods te Willebroek, en Barbara Erinckx, herbergierster in Willebroek. Hij was schipper te Brussel en zij werd in 1893 vermeld als herbergierster in Willebroek.

 

o    Jan Frans Van Bosch [generatie 8] huwde op 6 juni 1845 in Willebroek met Jeanne Françoise Smedts.

 

o    André Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1850 met Cornelie Lettens. Het gezin woonde in Breendonk en zij waren landbouwers. In 1883 werd André Van den Bossche vermeld als kuiper.

·         Anne Marie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 31 oktober 1850 in Breendonk. Zij was er dienstmeid en huwde op 2 februari 1874 in Willebroek met Peter Jan De Borger, dagloner, geboren op 27 januari 1851 in Willebroek als zoon van Jan Corneel De Borger en Marie Sophie De Decker (eveneens dagloners). Haar echtgenoot overleed op 24 januari 1892 in Willebroek.

·         Willem Constant Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 13 september 1855 in Breendonk en huwde op 5 april 1883 in Willebroek met Jeanne Van Wincxtenhoven, geboren op 2 september 1844 in Ruisbroek als dochter van Jan Van Winstenhoven (Wincxtenhoven) en Sophie Coeck, herbergiers te Willebroek. Hij was kuiper in Breendonk.

§  Anne Louise Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 29 januari 1885 in Willebroek.

§  Anne Marie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 13 april 1888 in Willebroek.

 

o    Marie Jacqueline Van den Bossche [generatie 8] huwde op 6 november 1850 in Willebroek met Karel De Laet, landbouwer in Blaasveld, geboren op 4 maart 1820 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Jacques De Laet en Ann Katrien Verhoeven, herbergiers te Blaasveld. In 1881-1882 werden zij vermeld als kooplieden in Willebroek. In 1886 werd Marie Jacqueline er ook vermeld als herbergierster. Zij was geboren op 14 april 1820 in Willebroek.

 

o    André Van Den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1850 met Cornelie Lettens (vermeld als 76-jarige huishoudster te Breendonk in 1850). Hij overleed op 11 juni 1885 in Breendonk.

·         Anne Marie Van Den Bossche [generatie 7] was geboren op 31 oktober 1850 in Breendonk. Zij was huishoudster in Willebroek, en huwde op 22 mei 1897 in Willebroek met Felix Lettens, fabriekwerker afkomstig uit Nieuwenrode en geboren op 1 april 1867 in Meise als zoon van Peter Jan Lettens (overleden op 25 januari 1897 in Nieuwenrode) en Jeanne Katrien Adriaens (vermeld als 71-jarige huishoudster in Nieuwenrode bij het huwelijk). Bij het huwelijk was zij weduwe van Peter Jan De Borger (overleden op 24 januari 1892 in Willebroek).

 

o    Jan Frans Van den Bossche [generatie 8] huwde op 3 september 1851 in Willebroek met Rosalie Somers, landbouwster geboren op 16 februari 1828 in Willebroek als dochter van Jan Frans Somers en Marie Josepha De Wolf (beiden landbouwers in Willebroek). Jan Frans Van den Bossche was weduwnaar van Marie Katrien Vroman (overleden op 4 maart 1842 in Willebroek). Hij woonde aan de baan Mechelen-Dendermonde waar hij een huis bouwde [blijkens een vermelding in 1875 op sectie B, 494a, als buur van Louis Van Crombruggen die op sectie B, 496bis woonde cf. Archief Provincie Antwerpen, N 178/52 en 180/28]. Ook bij zijn eerste huwelijk woonde Jan Frans Van den Bossche al aan de baan Mechelen-Dendermonde, waar hij in 1848 een woning verbouwde [Sectie 1, 51 - cf. Archief Provincie Antwerpen, K 144 B/75]. Nog in 1858 werd vermeld dat hij een paardenstal verbouwde te Willebroek aan de baan Mechelen-Dendermonde [Sectie B, 493 - cf. Archief Provincie Antwerpen, K 155 A/82]. Jan Frans Van den Bossche zou op 18 december 1877 overlijden in Willebroek.

·         Marie Angelica Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 29 september 1838 in Willebroek uit het eerste huwelijk (Vroman).

·         Angelica Maria Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 5 december 1839 in Willebroek uit het eerste huwelijk (Vroman).

·         Caroline Petronilla Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 1 mei 1841 in Willebroek uit het eerste huwelijk (Vroman).

·         Marie Justine Van den Bossche werd geboren op 12 oktober 1852 in Willebroek.

·         Melanie Jeanne Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 19 juni 1859 in Willebroek. Zij was modiste en huwde op 26 september 1896 in Willebroek met Lodewijk Jozef Plaquet, architect, geboren op 23 juli 1859 in Fontenoy als zoon van Aimé Plaquet en Marie Rosine Durenne.

·         Albert Jozef Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 januari 1854 in Willebroek.

·         Emiel Jan Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 19 september 1855 in Willebroek. Blijkens een vermelding in 1877 werkte hij er als notarisklerk.

·         Jules Albert Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 30 augustus 1857 in Willebroek.

·         Melanie Jeanne Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 19 juni 1859 in Willebroek.

·         Marie Virginie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 5 juli 1861 in Willebroek.

·         Régine Françoise Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 29 december 1862 in Willebroek. Zij was kleermaakster en huwde op 27 april 1889 in Willebroek met Flor Standaert, geboren op 2 januari 1866 in Terneuzen, NL, als zoon van Pieter Frans Standaert en Melanie Reychlen, hotelhouders in Terneuzen. Flor Standaert was horlogemaker.

·         Frans Adolph Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 23 maart 1866 in Willebroek.

 

o    Jan Jozef Van den Bossche [generatie 8], 64-jarige kuiper in 1880, huwde omstreeks 1856 met Rosalie Constance De Smet, overleden op 30 augustus 1870 in Willebroek.

·         Louis Benoit Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 14 maart 1857 in Willebroek en huwde op 29 juli 1880 in Willebroek met Jeanne Victorine Franssens, geboren op 1 april 1861 in Tienen als dochter van Philibert Franssens en Marie-Thérèse Goffin. Haar ouderlijk gezin was op dat moment woonachtig in Willebroek. De vader van de bruid werkte er als koperslager.

§  Jozef Jeroom Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 26 november 1880 in Willebroek.

§  Jeanne Philiberte Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 12 februari 1882 in Willebroek.

§  Rosette Josephine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 augustus 1884 in Willebroek. Zij woonde bij haar huwelijk op 4 mei 1916 in Tienen, en huwde in Willebroek met Philibert Goffin, geboren op 25 april 1888 in Tienen, bediende en zoon van Jan Baptist Goffin en Philomène Boux, dagloonster.

§  Josephine Celine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 25 augustus 1886 in Willebroek.

§  Victorine Celine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 4 maart 1888 in Willebroek.

§  Frans Valentin Adolph Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 15 september 1889 in Willebroek.

§  Louise Josephine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 21 februari 1892 in Willebroek.

§  Josephine Eduarda Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 3 december 1893 in Willebroek.

 

o    Jacques Jozef Van Bosch huwde in 1858 in Willebroek met Caroline De Smit.

 

o    Jeanne Françoise Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1859 met Jan Frans De Laedt (De Laet). Het gezin woonde in Breendonk, waar een zoon Theo De Laedt werd geboren op 8 augustus 1860. Jeanne Françoise Van den Bossche  overleed op 11 januari 1878 in Breendonk. Haar man overleed er op 7 april 1882.

·         De zoon was ijzerdraaier en huwde op 15 maart 1883 in Willebroek met Julienne Lauwers.

 

o    Jan Baptist Van den Bossche [generatie 8] was omstreeks 1861 gehuwd met Seraphine Josine Sarens. Hij was afkomstig van Aalst, zij was afkomstig van Baasrode.

·         Peter Corneel Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 5 mei 1862 in Willebroek.

 

o    Jean Louis Van Den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1865 met en Marie-Thérèse Robeyns, vermeld als 65 jarige huishoudster bij het huwelijk van zoon Joseph Louis in 1866. Jean Louis was gareelmaker en overleed op 24 februari 1891 in Willebroek. Thérèse Robeyns was afkomstig van Tisselt.

·         Joseph Louis Van Den Bossche [generatie 7] was geboren op 18 februari 1866 in Willebroek. Hij was gareelmaker in Willebroek en huwde op 2 juni 1894 in Willebroek met Jeanne Willems. Jeanne Willems was huidhoudster, geboren op 22 juni 1861 in Koekelberg als dochter van Joos Willems, schilder in Sint-Jans-Molenbeek, en Barbara Schaekels (overleden op 23 februari 1884 in Sint-Jans-Molenbeek), en zij was weduwe van Karel Hendrik Trief (overleden op 8 november 1890 in Willebroek). Joseph Louis Van Den Bossche deed in 1864 een aanvraag tot het bouwen van een huis aan de baan Mechelen-Dendermonde [Sectie C, 298a - cf. Archief Provincie Antwerpen, N 155/30].

§  Een voorhuwelijks kind Aphons Jozef Van Den Bossche [generatie 6], werd geboren in Willebroek op 29 april 1892.

·         Jan René Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 7 mei 1861 in Willebroek. Hij huwde er op 1 december 1887 in Willebroek met Jeanne Marie De Smedt, geboren op 27 mei 1864 in Willebroek als dochter van Karel De Smedt en Marie Katrien De Wilde (herbergierster in Willebroek). Bij het huwelijk werd een voorhuwelijks kind, Celine Marie De Smedt, gewettigd. Jan René Van den Bossche was gareelmaker.

§  Celine Marie Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 22 juli 1887 in Willebroek.

§  Jeanne Thérèse Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 31 december 1889 in Willebroek.

§  Louis Napoleon Van den Bossche [generatie 6] werd geboren op 5 mei 1892 in Willebroek.

·         Frans Jan Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 21 augustus 1863 in Willebroek.

·         Jozef Louis Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 19 februari 1866 in Willebroek.

·         Peter Adolph Van de Bossche [generatie 7] werd geboren op 1 juli 1868 in Willebroek.

·         Jeanne Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 24 september 1870 in Willebroek.

·         Melanie Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 6 februari 1874 in Willebroek.

·         Jan Hendrik Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 september 1877 in Willebroek.

 

 

Wij vermoeden dat René Van Den Bossche [generatie 5], de vader van Paul Van Den Bossche [generatie 4], afstamt uit deze lijn. Niet alleen de naam Jan “René” [generatie 7] laat dit vermoeden, ook het gegeven dat men in de familie sprak als “die van de gareelmaker”. Een andere mogelijkheid is de lijn van René Jules Jan Van den Bossche [generatie 7], geboren op 6 augustus 1865 in Willebroek als zoon van Jan Leonard Van den Bossche en Jeanne Katrien De Heldt.

 

De naam René kwam ook voor in 1850: Peter René Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 25 oktober 1850 in Willebroek als zoon van Leonard Van den Bossche en Jeanne Marie Daems.

 

 

o    Marie Louise Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1867 in Willebroek met Peter Adolf Van Herp. Zij waren winkeliers in Willebroek. Zij was geboren omstreeks 1846. Zijn afkomst werd vermeld als van Guadalajara, Mexico, en hij overleed op 18 februari 1886 in Willebroek. Een dochter, Marie Valentine Van Herp, was geboren op 10 juli 1868 in Willebroek, en was er op 14 februari 1891 gehuwd met Frans Karel Van Marcke, een meubelmaker woonachtig in Willebroek, geboren op 19 september 1865 in Boom als zoon van Jan Baptist Van Marcke en Katrien Beuckeleers. Een zoon, Jan Antoon Van Herp, was likeurverkoper in Willebroek. De zoon was geboren op 13 augustus 1873 in Willebroek en was er 16 december 1894 gehuwd met Maria Huyghe, een naaister geboren op 1 februari 1874 in Willebroek als dochter van Peter Jan Huyghe en Petronilla Siebens, landbouwers in Willebroek.

 

o    Jozef Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1867 met Marie Elisabeth Corbet. Hij was afkomstig van Aalst, zijn echtgenote van Antwerpen.

o    Corneel Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 27 september 1868 in Willebroek.

 

o    Marie Françoise Van den Bossche [generatie 8] was omstreeks 1869 gehuwd met Frans Paul De Maeyer. Zij overleed op 20 december 1878 in Puurs. Hij werd er op 10 september 1892 vermeld als landbouwer, toen een dochter Marie-Louise De Maer in Willebroek huwde met Peter Jan Stalpaert. Zij was dienstmeid, haar man was geboren in Malderen en zijn ouderlijk gezin Stalpaert-De Smet was woonachtig in Willebroek.

 

o    Peter Frans Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1868 met Françoise Peeters, schipperesse in Sint-Jans-Molenbeek. Hij overleed op 6 maart 1889 in Vezin.

·         Jan Baptist Van den Bossche [generatie 7] was geboren op 2 juli 1869 in Sint-Jans-Molenbeek en huwde op 27 juni 1891 in Willebroek met Katrien Caroline Michiels, geboren op 7 januari 1868 in Willebroek als dochter van Frans Michiels, scheepsloods-herbergier, en Julienne Apers, herbergierster te Willebroek. Jan Baptist Van den Bossche was schipper te Sint-Jans-Molenbeek.

 

o    Jozef Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1870 met Marie Elisabeth Corbet. Hij was geboren omstreeks 1836. Zij was geboren omstreeks 1838. Zij waren schippers in Antwerpen.

 

o    Barbara Sabine Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 18 september 1872 in Wijnegem. Zij was naaister en huwde op 1 mei 1893 in Willebroek met Philip Suykens. Philip Suykens was schipper en weduwnaar van Virginie Van der Steen (overleden op 2 oktober 1892 in Antwerpen). Hij was geboren op 27 maart 1860 in Sint-Pietersleeuw als zoon van Frans Suykens, scheepsbevrachter in Sint-Jans-Molenbeek, en Ann Katrien Verdickt. Het koppel huwde met huwelijkscontract bij mr. Désiré Gheude in Brussel.

 

o    Marie Cornelie Van den Bossche [generatie 8] werd geboren op 5 april 1871 in Antwerpen. Zij huwde op 3 mei 1890 in Willebroek met Jan Baptist Van Pooter, een schipper geboren op 30 april 1866 in Dampremy als zoon van Peter Jan Van Pooter en Katrien Jenné, schippers te Sint-Jans-Molenbeek. Hij was woonachtig in Willebroek.

 

o    Gielis Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1875 in Willebroek met Katrien Sophie Van Dyck. Hij was afkomstig van Rumst, zij was afkomstig van Boom.

·         Marie Josepha Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 januari 1876 in Willebroek.

 

o    Karel Louis Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1877 met Jeanne Cecile Segers. Hij was afkomstig van Oppuurs, zij van Hingene.

·         Françoise Celestine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 21 oktober 1878 in Willebroek.

·         Jozef Frans Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 10 februari 1883 in Willebroek.

·         Marie Louise Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 11 september 1885 in Willebroek.

·         Liesbeth Clementine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 15 maart 1887 in Willebroek.

 

o    Jan Leopold Van Bosch [generatie 8] huwde in 1884 in Willebroek met Jeanne Angélique Forceville.

 

o    Karel Louis Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1887 met Marie Josephine Van Cauwenbergh. Hij was afkomstig van Puurs, zij eveneens.

·         Louis Karel Jan Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 21 juli 1888 in Willebroek. Hij is vermoedelijk jong overleden, want een tweede zoon kreeg dezelfde naam:

·         Louis Karel Jan Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 9 november 1889 in Willebroek.

·         Emiel Karel Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 14 december 1890 in Willebroek (tweeling).

·         Frans Xavier Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 14 december 1890 in Willebroek (tweeling).

·         Louise Marie Françoise Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 3 september 1892 in Willebroek.

 

o    Hendrik Van den Bossche [generatie 8] huwde omstreeks 1892 met Maria Teirlynck. Hij was afkomstig van Buggenhout, zij van Sint-Gillis bij Brussel.

·         Delphine Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 7 februari 1893 in Willebroek.

 

o    Pieter Antoon Van den Bossche [generatie 8] huwde in 1896 in Willebroek met Marie Elisabeth Van Cauwenbergh.

 

o    Jan Frans Van den Bossche [generatie 8] huwde in 1899 in Willebroek met Katrien Ernestine Van Dyck.

 

o    Rosette Van den Bossche [generatie 7] werd geboren op 9 augustus 1884 in Willebroek. Zij woonde bij haar huwelijk op 4 mei 1916 in Tienen, en huwde in Willebroek met Philibert Goffin, geboren op 25 april 1888 in Tienen, bediende en zoon van Jan Baptist Goffin en Philomène Boux, dagloonster.