Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Marie-Thérèse Vertommen werd geboren op 1 januari 1789 in Hombeek als dochter van Gielis Vertommen (geboren op 5 december 1747 te Hombeek, er overleden op 10 maart 1816) en Liesbeth Andries (geboren op 1 maart 1750 te Hombeek, er overleden op 1 september 1832). Haar familienaam werd ook gespeld als Vertonghen.

2 Zo ook de oprichting van de eerste Vlaamse Nederlandstalige normaalschool in Lier in 1816. Tijdens het Nederlandse bewind sprak met van de “Rijkskweekschool”. Het eerste schooljaar startte er eind 1817 onder directeur Bernard Schreuder, een rooms-katholieke Amsterdammer. Na de Belgische omwenteling in 1830 werd de school tijdelijk gesloten, om opnieuw te openen in 1843 onder leiding van de katholieke kerk. Na de schoolstrijd van 1878 werd het een rijksnormaalschool. In 2012 sloot de school definitief haar deuren.

3 Van de redacteur van de krant "Le National" die de regering had gesteund.

 

image008.jpg

© Afbeeldingen: schoolprenten uit private collectie, 1830-1835.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1815 Lauwens-Vertommen, Hombeek

Hendrik Lauwens  werd geboren op 27 januari 1782 te Leest als zoon van Peter Hendrik Lauwens  en Maria Diddens. Hij huwde op 30 oktober 1815 in Leest met Marie Thérèse Vertommen1.

 

Hendrik was handwerker en overleed op 12 oktober 1846 in Hombeek. Zijn echtgenote overleed er op 28 oktober 1873.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens-Diddens, 1781 Leest

 

Kinderen uit dit gezin:

 

·         Jeanne Katrien Lauwens  werd geboren op 25 november 1815 te Hombeek. Doopgetuigen waren Willem Vekemans, de 46-jarige koster van Hombeek, en Jean Henri Thielemans, een 25-jarige zelfstandige in Mechelen.

·         Virginie Lauwens  werd geboren op 16 september 1818 te Hombeek. Doopgetuigen waren Willem Vekemans, 49-jarige koster, en Jacques Preutens, 28-jarige veldwachter. Zij overleed in Hombeek op 12 maart 1841. De aangifte werd gedaan door de vader Hendrik, toen 58 jaar, en door Frans Potums, een 44-jarige handwerker.

·         Jan Baptist Lauwens  werd geboren op 4 november 1821 te Hombeek. Doopgetuigen waren opnieuw Willem Vekemans, de 54-jarige koster van Hombeek, en Jacques De Lauw, een 39-jarige landbouwer van Hombeek.

·         Marie Josephine Lauwens  werd geboren op 14 mei 1825 te Hombeek. Doopgetuigen waren opnieuw Willem Vekemans, toen 57, en Jan Baptist Leemans, een 37-jarige herbergier uit Hombeek.

·         Rosalie Lauwens  werd geboren op 21 juli 1830 te Hombeek. Doopgetuigen waren Willem Vekemans, toen 61, en Jan Baptist  Leemans, 41-jarige herbergier in Hombeek. Zij overleed in Hombeek op 2 februari 1835. De aangifte gebeurde door vader Hendrik Lauwens en door Jacques De Lauw, een 53-jarige gebuur.

 

 

image009.jpg

Afbeelding: kort na de start van wat de ‘Belgische revolutie’ zou heten, handhaafde een burgerwacht de orde in Brussel. Zij droegen de zwart-geel-rode kleuren.

Afbeelding: de eerste “Belgische” vlag werd door de juffrouwen Abts vervaardigd. De kleuren waren oorspronkelijk horizontaal aangebracht.

image010.jpg

Afbeelding onder: het ‘Voorlopig Bewind’ nam het bestuur van België over: van links naar rechts Gendebien, Jolly, Ch. Rogier, de Potter, Van de Weyer, de Coppin, Felix de Mérode, J.B. van der Linden, en d'Hoogvorst.

 

image012.jpg

 

Verhalen - 1782-1846 – Hendrik Lauwens  in alle staten

Toen Hendrik het levenslicht zag, was dat nog onder de Franse overheersing. Na de val van Napoleon, kwamen de gewesten onder het gezag van Koning Willem I, de laatste stadhouder van Holland, en behoorde België tot de “Verenigde Nederlanden”. Hij huwde in het jaar dat deze verandering plaatsvond en alle kinderen werden in de Verenigde Nederlanden geboren.

 

Koning Willem I bezorgde zijn onderdanen een grondwet, al waren Belgen niet zelden van mening dat deze de noordelijke Nederlanders bevoordeelde. De vereniging van België en Nederland was machtig en rijk. De Schelde was vrij en Antwerpen bloeide. Er waren kolonies en de industrialisatie, zoals de Gentse lakenweverijen, de metaalnijverheid van Seraing onder Cockerill, en het kristal van Val Saint-Lambert. Ook Belgen gingen aan de slag in de Indonesische koloniën en raakten betrokken bij de ‘Vijfjarige Oorlog’ in de kolonie. Toch was er ook verzet, zoals van de Gentse bisschop de Broglie tegen de vrijheid van eredienst.

 

image014.jpg

Afbeelding: koning Willem I

image016.jpg

 

De staatsuniversiteiten van Gent en Luik kwamen tot stand, Athenea werden opgericht en het aantal benoemingen van gediplomeerde onderwijzers nam toe2.

 

Het officieel onderwijs was neutraal en daardoor kwam het tot een conflict met het katholiek onderwijs. Dit conflict werd zo op de spits gedreven dat de regering de Jezuïetencolleges en de kleine seminaries sloot. Deze werden samengebracht in een Filosofisch College. De broeders der christelijke scholen werden uitgedreven.

 

De ontevredenheid nam niet alleen toe onder de katholieke Belgen maar ook bij de liberalen. De pers in het Belgisch landsgedeelte wakkerde het conflict aan.

 

Centraal in het politieke verzet stonden figuren als Alexandre Gendebien, Charles Rogier (krant “Le Politique”), Louis De Potter (krant “Le Courrier des Pays-Bas”). De laatste werd gevangen gezet en kondigde van daaruit in een brief de val van de regering aan. Op woensdag 25 augustus 1830 brak de revolutie uit na de voorstelling van “De Stomme van Portici” in de Brusselse Muntschouwburg. De boekhandel van Libri-Bagnano3 en het hotel van minister Van Maanen in Brussel werden in brand gestoken.

 

Hendrik en Marie-Thérèse verloren kort na de Belgische onafhankelijkheid twee van hun kinderen. De jongste Rosalie overleed op 4-jarige leeftijd in 1835, de tweede dochter Virginie overleed ongehuwd op 22-jarige leeftijd in 1841.

image025.jpg

De grenzen van het huidige België werden pas in een definitief verdrag gesloten op 19 april 1839. Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg kwamen België niet toe, wel een deel van Luxemburg.