Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Dominiek Van Campenhout werd geboren  op 6 februari 1866 in Wolvertem als zoon van Jos Emmanuel Van Campenhout en Marie Katrien De Muylder, landbouwers in Wolvertem.

2  Foto op de "Personal Ausweis" van Marie Constance Lauwens tijdens de Duitse bezetting en Dominiek Van Campenhout in 1915.

3  Notulen gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos van 26 november 1914

4  Zie ook "Kleine mensen in de Groote Oorlog".

 

image002.jpg

© Foto’s uit familiearchief en private collectie (met bijzondere dank aan Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos, 2016). – kaartbewerking © Google, 2016 onder gebruikslicentie.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - Van Campenhout-Lauwens, Nieuwenrode

image017.jpgEG009.jpgMarie Constance Lauwens  werd geboren op 12 december 1874 in Tisselt als dochter van Hendrik Lauwens  en Marie Anne Segers. Marie Constance huwde op 29 november 1894 in Wolvertem met Dominiek Van Campenhout1.

Bij het huwelijk was Dominiek "Mienekens" landbouwer in Wolvertem en Marie Constance2 was landbouwster in Ramsdonk.  Het gezin vestigde zich in Nieuwenrode en waren er landbouwers. Het gezin vestigde zich in Nieuwenrode. Bij het huwelijk trad de 51-jarige bakker Peer Karel Coppens uit Wolvertem op als getuige, samen met Frans Fahy, een 64-jarige dorpsgenoot, Peer Jan Huysegoms, een 77-jarige landbouwer uit Wolvertem, en de toen 64-jarige Frans Lauwens , landbouwer uit Leest. Marie Constance Lauwers overleed in 1918, 6 maanden na de geboorte van haar jongste kind.

Ouderlijk gezin:  Gezin Lauwens-Segers, Tisselt

 

Afstammelingen:

·         Henriette Van Campenhout werd geboren op 17 april 1895 te Nieuwenrode.

·         Marie Katrien Van Campenhout werd geboren op 13 juni 1896 te Nieuwenrode.

·         Jeanne Louise Van Campenhout werd geboren op 7 januari 1898 te Nieuwenrode.

·         Jan Baptist Van Campenhout werd geboren op 15 oktober 1899 te Nieuwenrode.

·         Jeanne Marie Van Campenhout werd geboren op 4 mei 1901 te Nieuwenrode.

·         Marie Louise Van Campenhout werd geboren op 31 december 1902 te Nieuwenrode.

·         Octavie Van Campenhout werd geboren op 15 juni 1904 te Nieuwenrode.

·         Karel Frans Van Campenhout werd geboren op 17 september 1905 te Nieuwenrode.

·         Marie Thérèse Van Campenhout werd geboren op 2 oktober 1907 te Nieuwenrode.

·         Martha Van Campenhout werd geboren op 16 februari 1909 te Nieuwenrode.

·         Theo Van Campenhout werd geboren op 7 januari 1911 te Nieuwenrode.

·         René Van Campenhout werd geboren op 11 augustus 1912 te Nieuwenrode.

·         Louise Van Campenhout werd geboren op 5 juli 1914 te Nieuwenrode.

·         Louis Albert Van Campenhout werd geboren op 4 oktober 1917 te Nieuwenrode.

 

Henriette Van Campenhout overleed op 2 april 1977, 81 jaar oud.

 

Marie Katrien Van Campenhout overleed op 12 maart 1972 in Brussel, 75 jaar oud.

Jeanne Louise Van Campenhout overleed in Nieuwenrode op 19 februari 1976, 78 jaar oud.

Jan Baptist Van Campenhout overleed op 9 mei 1975 te Vilvoorde, 75 jaar oud.

 

Louise Van Campenhout overleed op 12 maart 1976 te Vilvoorde, 61 jaar oud.

 

Marie Louise Van Campenhout is overleden.

Octavie Van Campenhout overleed in Nieuwenrode op 7 december 1950, 46 jaar oud.

 

Martha Van Campenhout overleed er op 12 april 1999 in Nieuwenrode, 90 jaar oud.

 

René Van Campenhout overleed op 6 december 1989 te Mechelen, 77 jaar oud.

 

Theo Van Campenhout overleed op 28 november 1972 te Vilvoorde, 61 jaar oud.

 

Louis Albert Van Campenhout overleed op 9 september 1987 te Mechelen.

 

 

 

Karel Frans Van Campenhout huwde met Marie Leontine Robyns. Hij overleed op 16 juni 1982 te Jette.

 

Afstammelingen:

·         Jan Antoon Van Campenhout

·         Pierre Antoon Van Campenhout

 

(volgende generatie)

Jan Antoon Van Campenhout huwde Serafine "Fientje" Jacbos.

 

Afstammelingen:

·         Francis Van Campenhout

·         Carl Van Campenhout

·         Hilde Van Campenhout

·         Ariane Van Campenhout

 

Pierre Antoon Van Campenhout huwde Mariette Teck.

 

Afstammelingen:

·         Thierry Van Campenhout

·         Kenneth Van Campenhout

 

(volgende generatie)

Francis Van Campenhout huwde Hilde Selleslaghs.

 

Afstammelingen:

·         Evelien Van Campenhout

·         Frederik Van Campenhout

 

Carl Van Campenhout was gehuwd met Ingrid De Keersmaecker. Hij hertrouwde nadien met Sandrine Dragonetti.

 

Afstammelingen Van Campenhout-De Keersmaecker:

·         Emily Van Campenhout

·         Caroline Van Campenhout

 

Hilde Van Campenhout huwde Pascal Saliën.

 

Afstammelingen:

·         Marieke Ina Saliën

·         Annelien Fieke Saliën

 

Ariane Van Campenhout huwde Marc Engels.

 

Afstammelingen:

·         Inneke Engels

·         Silke Engels

 

Het gezin woont in Nieuwenrode.

Jeanne Marie Van Campenhout huwde op 7 april 1923 in Nieuwenrode met Jan Baptist Selleslagh. Zij hertrouwde op 25 september 1937 in Nieuwenrode met Louis Verstappen en overleed in Nieuwenrode op 11 december 1974, 73 jaar oud.

 

Afstammelingen Selleslagh-Van Campenhout:

·         August Selleslagh

·         Constance Selleslagh

·         Hendrik Selleslagh

·         Henriette Selleslagh

·         Frans Selleslagh

·         Louise Selleslagh

 

Marie Thérèse Van Campenhout huwde Jan Theo D'Hollander. Zij overleed op 22 augustus 1980 te Vilvoorde, 72 jaar oud.

 

Afstammelingen:

·         José D'Hollander

·         Louis D'Hollander

·         Marcel Frans D'Hollander

 

(volgende generatie)

José D'Hollander huwde met Jules Van Camp.

 

Marcel Frans D'Hollander huwde met Lydia Schelkens.

 

Afstammelingen:

·         An D'Hollander

·         Els D'Hollander

 

August Selleslagh huwde Jeanne Marie Verhelst.

 

Henriette Selleslagh huwde Willy Thielemans.

 

Frans Selleslagh huwde Marie Louise Lauwers .

 

Afstammelingen:

·         Lucien Selleslagh

·         Daniël Selleslagh

·         André Selleslagh

·         Chantal Selleslagh

 

Louise Selleslagh huwde François Lauwers .

 

(volgende generatie)

An D'Hollander huwde Rudy Vervloet.

 

Afstammelingen:

·         Jasmine Vervloet

·         Jeroen Vervloet

 

Els D'Hollander was gehuwd met Denis Copmans en hertrouwde met Louis Bertels.

 

Afstammeling Copmans-D'Hollander:

·         Ellen Copmans

 

Afstammelingen Bertels-D'Hollander:

·         Kato Bertels

·         Bie Bertels

 

 

image020.gif

De familie Van Campenhout-Lauwens uit Nieuwenrode, een kroostrijk gezin dat in 1915 poseerde voor hun noodwoning, opgetrokken uit stro. In november 1914 waren meer dan 230 huizen vernield in de omgeving van Kapelle-op-den-Bos en waren 700 inwoners afhankelijk van bijstand van het Weldadigheidsbureel3. De komende jaren diende de gemeente in te springen bij de bevoorrading van aardappelen, kolen, zaaisel, groeten, vruchten en andere levensmiddelen zoals vlees voor soep, voor kleding, linnen en schoeisel4.

image021.jpg

Wolvertem is momenteel een deelgemeente van Meise. Marie Constance was landbouwster in Ramsdonk, tussen Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos, ten noordoosten van Berg. Dominiek Van Campenhout was landbouwer in Wolvertem, waar ook de meeste getuigen vandaan kwamen, en hij was afkomtig van Steenhuffel. Getuige Frans Lauwens  was landbouwer in Leest, ten oosten van Tisselt en Kapelle-op-den-Bos. De familie Van Campenhout leverde overigens heel wat kosters in het naburige Londerzeel tussen de 17e en de 19e eeuw.

 

Grootnonkel Frans Lauwens trad op als getuige bij het huwelijk

 

Marie Constance Lauwens was een kleinkind van Regine Theodore  De Valck, overleden op 27 februari 1841 in Steenhuffel, en Jan Segers, die op 16 april 1866 in Steenhuffel was overleden.

 

De 64-jarige landbouwer uit Leest, Frans Lauwens , was een broer van de grootvader van Marie Constance. Haar vader Hendrik was overleden op 16 september 1884, haar moeder Marie Ann Segers op 17 december 1880 in Tisselt. Haar grootouders Jaak Lauwens  en Katrien Vertommen, waren al in september 1859 kort na elkaar overleden.

 

image022.gif

Jan Baptist Selleslagh werd geboren op 18 september 1898 in Nieuwenrode als zoon van Peter Jan Selleslagh en Josephine Thielemans. Hij overleed op jonge leeftijd, 34 jaar oud, op 21 februari 1933 in Nieuwenrode en liet een gezin met zes jonge kinderen na. Zijn echtgenote Jeanne Marie Van Campenhout, zou in 1937 hertrouwen.