Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 De fusiegemeente Holsbeek omvat 5 woonkernen: Holsbeek-dorp, Holsbeek-plein, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode.  Holsbeek werd in 1129 voor het eerst vermeld als “Hulsebec”, een combinatie van “hulst” en “beek”.

3 Zie achtergrondverhaal Lauwens/Lauwers religieus uit 1865.

4 De verwantschap is momenteel (nog) niet aangetoond.

5  Zie verhaal Van Der Borght uit 1935.

© Foto’s laurentii.be, februari 2020 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020. – Bewerking kaart familienaam.org onder gebruikslicentie.

 

 

Verwante families

 

·         Boeckmans (1958)

·         Boets (1869)

·         Decimal (1881)

·         De Hondt (1952)

·         De Preter (1821)

·         Geens (1935)

·         Hendrickx (1956)

·         Heroes (1901, 1923)

·         Holemans (1800)

·         Hollants (1846)

·         Huysegems (1956)

·         Janssens (1889)

·         Maerschalck (1690)

·         Massart (1752)

·         Maus (1865)

·         Meurrens (1893)

·         Meynaerts (1958)

·         Michiels (1842)

·         Nijs (1948)

·         Peeters (1737, 1902)

·         Pelgrims (1893)

·         Rijckens (1948)

·         Sannen (1828)

·         Schellekens (1789)

·         Stalmans (1828)

·         Vertigs (1881)

·         Van Aerschot (1803)

·         Van Den Broeck (1822)

·         Van Den Dries (1789)

·         Van Der Borght (1935)

·         Van Dijck (1956)

·         Van Rillaer (1819)

·         Van Roosbroeck (1952)

·         Vermeeren (1800)

·         Verreycken (1771)

·         Windelinckx (1865)

·         Wouters (1842)

mb

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Holsbeek

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er drie onmiskenbare “stamlijnen” Lauwens (en Lauwers) die tot drie steden kunnen worden teruggeleid. De stamouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het voormalige Graafschap Vlaanderen.

 

·         Er was een stamlijn in de omgeving van Grimbergen, uit de eerste migratie uit het Graafschap Vlaanderen via het Mechelse, in de 15e, mogelijk al in de 14e eeuw,

·         een stamlijn Hombeek-Leest in de omgeving van Mechelen, herkenbaar vanaf de 16e eeuw, met als stamvader Joris Lauwe(re)ns gehuwd in 1570 in Mechelen1,

·         een stamlijn Aarschot-Langdorp, die vanaf de 18e eeuw voortkwam uit de stamlijnen Hombeek-Leest1 en uit die van Werchter (afstammelingen van Antoon Lauwe(re)ns, een broer van Joris Lauwe(re)ns die in 1560 was gehuwd in Mechelen).

 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

De tak Lauwens in Holsbeek2 is verwant aan de stamlijnen via Werchter en Aarschot-Langdorp, en verder terug in de tijd afkomstig van het Mechelse.

 

De oudste melding van de familienaam Lauwers betreft het huwelijk van Adriaan Lauwers in 1703 met Katrien Van Aerschot in Holsbeek. De oudste vermelding Lauwens is die van het doopsel van Isabelle Lauwens in 1750.

 

Ook “Lauwers” kan aan deze families worden gelinkt, al betekent dat niet dat ΰlle “Lauwers” vermeldingen op verwante families slaan.

 

Gezinnen in Holsbeek

 

HOLs XI – 0396 GEZIN Lauwers – Peeters 1737 Holsbeek

Lauwers Johannes Baptist   huwde op 30 november 1737 te Holsbeek met Peeters Maria.

Lauwers Johannes Baptist werd gedoopt op 21 juli 1715 te Rotselaar als zoon van Lauwers Adrianus    en Van Aerschot Catharina [ZIE ROT X – 0246]. Lauwers Johannes Baptist hertrouwde op 15 augustus 1752 in Holsbeek met Massart Catharina.

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 12 januari 1740 te Holsbeek. Zij huwde De Coster Jacobus in Haacht en overleed op 20 juni 1797 te Wakkerzeel, Werchter.

·         Lauwers Anna Maria  werd gedoopt op 11 juli 1742 te Holsbeek. Zij overleed er op 28 augustus 1743.

·         Lauwers Gregorius  werd gedoopt op 19 oktober 1744 te Holsbeek. Hij overleed er op 18 april 1753.

·         Lauwers Gerardus   werd gedoopt op 6 augustus 1747 te Holsbeek [ZIE WERch XIII – 0662] en [ZIE ZIE WERch XIII – 0713].

·         Lauwers Barbara  werd gedoopt op 13 september 1750 te Holsbeek.

 

HOLs XI – 0468 GEZIN Lauwers – Massart 1752 Holsbeek 

Lauwers Johannes Baptist  huwde op 15 augustus 1752 in Holsbeek met Massart Catharina => ook Massaert.

Lauwers Johannes Baptist werd gedoopt op 21 juli 1715 te Rotselaar als zoon van Lauwers Adrianus   en Van Aerschot Catharina [ZIE ROT X – 0246]. Lauwers Johannes Baptist was eerder gehuwd op 30 november 1737 te Holsbeek met Peeters Maria [ZIE HOLs XI – 0396]. Massart Catharina overleed op 11 september 1756 te Holsbeek.

·         Lauwers NN.   werd geboren op 12 augustus 1753 te Holsbeek. Het kind overleed dezelfde dag.

·         Lauwers Petrus   werd gedoopt op 7 juli 1754 in Holsbeek.

 

HOLsb XII – 0715 GEZIN Lauwens 1799  Nieuwrode (Holsbeek)

Lauwens Barbara   kreeg ongehuwd enkele kinderen => ook Lauwers:

·         Lauwers Guilielmus  werd geboren op 1 november 1799 te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek. [ZIE HOLsb XIV – 0928].

·         Lauwens Coleta  werd geboren op 10 januari 1801 te Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek [ZIE AARs XIII – 0930].

 

Lauwens Barbara was vermoedelijk een zus van Lauwens Gerardus die omstreeks 1789 te Werchter huwde met Schellekens Magdalena [ZIE WERch XIII – 0662].

 

HOLsb XIII – 0928 GEZIN Lauwers – De Preter +/- 1821  Holsbeek

Lauwers Guilielmus  huwde te Nieuwrode met De Preter Anna Maria.

Lauwers Guilielmus werd geboren op 1 november 1799 te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek, als natuurlijke zoon van Lauwens Barbara  [ZIE HOLsb XII – 0715]. Hij overleed op 15 september 1887 te Aarschot, melding « weduwnaar van Anna Maria De Preter ».

·         Lauwers Adrianus  werd geboren op 27 februari 1822 te Nieuwrode [ZIE HOLsb XV – 1136] en [ZIE HOLsb XV – 1485].

 

HOLs XIV – 0944 GEZIN Van den Broeck – Lauwens +/- 1822  Nieuwrode (Holsbeek)

Van den Broeck Petrus huwde Lauwens Coleta .

·         Van den Broeck Johannes Baptist werd geboren op 27 februari 1823 te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek. Hij huwde met Van Meensel Paulina en overleed op 3 juli 1882 te Aarschot, melding “man van Paulina Van Meensel”.

 

HOLsb XIV – 1136 GEZIN Lauwers – Wouters 1842  Nieuwrode (Holsbeek)

Lauwers Adrianus  huwde op 6 juni 1842 te Nieuwrode (Holsbeek) met Wouters Anna Maria.

Wouters Anna Maria werd geboren op 29 juni 1814 te Nieuwrode als dochter van Wouters Petrus en Michiels Catharina. Zij was landbouwster en overleed op 30 juli 1864 te Nieuwrode. Lauwers Adrianus werd geboren op 27 februari 1822 te Nieuwrode als zoon van Lauwers Guilielmus  en De Preter Anna Maria [ZIE HOLsb XIII – 0928]. Hij was dagloner en hertrouwde op 6 oktober 1869 te Nieuwrode met Boets Sophia [ZIE HOLsb XIV – 1485].

·         Lauwers Josephina  werd geboren op 18 december 1843 te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek [ZIE AARs XV – 1458].

·         Lauwers Rosalia  werd geboren op 30 augustus 1856 te Nieuwrode. Zij werd religieuze en ging bij de naam zuster Anastasia. Zij overleed op 22 februari 19083.

 

HOLsb XV – 1485 GEZIN Lauwers – Boets 1869  Nieuwrode-Holsbeek

Lauwers Adrianus  huwde op 6 oktober 1869 te Nieuwrode met Boets Sophia.

Lauwers Adrianus werd geboren op 27 februari 1822 te Nieuwrode als zoon van Lauwers Guilielmus  en De Preter Anna Maria [ZIE HOLsb XIII – 0928]. Hij was dagloner en was eerder gehuwd  op 6 juni 1842 te Nieuwrode (Holsbeek) met Wouters Anna Maria [ZIE HOLsb XIV – 1136]. Hij overleed op 30 juli 1864 te Nieuwrode.

 

HOLs XVII – 1802 GEZIN Heroes – Lauwens +/- 1901  Sint-Pieters-Rode (Holsbeek)

Heroes Marcus huwde Lauwens Maria Elisabeth  .

·         Heroes Johannes werd geboren op 25 mei 1902 te Sint-Pieters-Rode, deelgemeente Holsbeek. Hij huwde met Loosen Maria Theresia (overleden op 12 maart 1989 te Aarschot).

 

SPRo XVII – 2150 GEZIN Lauwers – Heroes +/- 1923  Gelrode / Sint-Pieters-Rode

Lauwers Augustinus   huwde Heroes Maria Sidonia.

Lauwers Augustinus   werd geboren omstreeks 1896 (52 jaar oud bij het huwelijk van de zoon op 4 september 1948). Hij was landbouwer te Gelrode en overleed er op 13 december 1956. Heroes Maria Sidonia werd geboren op 22 mei 1900  te Sint-Pieters-Rode, deelgemeente Holsbeek, als dochter van Heroes Felix en Boon Maria Philomena (48 jaar oud bij het huwelijk van de zoon op 4 september 1948). Zij was landbouwster te Gelrode en overleed op 23 maart 1986 te Aarschot, melding “weduwe van Augustinus Lauwers”.

·         Lauwers Joseph  werd geboren op 8 december 1923 te Sint-Pieters-Rode [ZIE AARs XVIII – 2338].

·         Lauwers Ghislain Florent Michel  werd geboren op 17 april 1928 te Gelrode. Hij overleed er ongehuwd op 1 juli 1962.

 

Merk ook dat Lauwers Josephus  op 12 augustus 1941 huwde met Colen Melania [ZIE AARs XVIII – 2315], dochter van Heroes Maria Lydia, een generatiegenote van Heroes Maria Sidonia.

 

 

 

Afbeelding: Aarschot en omgeving © Laurentii.be. Holsbeek2 ligt ten zuiden van Aarschot.

 

 

Andere verwantschappen met Holsbeek

 

ROT X – 0192 GEZIN Lauwers – Maerschalcx 1690  Rotselaar

Lauwers Adrianus   huwde op 5 februari 1690 te Rotselaar met Maerschalcx Maria.

Maerschalckx Maria werd geboren op 9 april 1667 te Rotselaar als dochter van Maerschalck Arnoldus of ‘Aart’ en Janssens Anna. Zij overleed op 17 januari 1703 te Rotselaar. Lauwers Adrianus werd geboren op 10 februari 1669 te Rotselaar als zoon van Lauwers Antoniu s  en Vanden Panhuijsen Johanna [ZIE ROT IX – 0120]. Hij hertrouwde op 6 maart 1703 te Holsbeek met Van Aerschot Catharina [ZIE ROT X – 0246].

 

ROT XI – 0246 GEZIN Lauwers - Van Aerschot 1703  Holsbeek / Rotselaar

Lauwers Adrianus  huwde op 6 maart 1703 te Holsbeek met Van Aerschot Catharina.

Lauwers Adrianus werd geboren op 10 februari 1669 te Rotselaar als zoon van Lauwers Antonius  en Vanden Panhuijsen Johanna [ZIE ROT IX – 0120]. Hij was eerder gehuwd op 5 februari 1690 te Rotselaar met Maerschalcx Maria [ZIE ROT IX – 0192]. Zijn eerste vrouw overleed op 17 januari 1703 te Rotselaar. Lauwers Adrianus overleed op 25 juni 1735 te Holsbeek, 66 jaar oud.

·         Lauwens Petrus  werd gedoopt op 15 februari 1704 in Holsbeek [ZIE ROT XI – 0355].

 

ROT XI – 0355   GEZIN Lauwens – Lontie 1730  Rotselaar

Lauwers Petrus  huwde op 5 februari 1730 in Holsbeek met Lontie Elisabeth.

Lauwers Petrus werd gedoopt op 15 februari 1704 in Holsbeek als zoon van Lauwers Adrianus  en Van Aerschot Catharina [ZIE ROT X – 0246]. Hij overleed op 24 juni 1768 te Rotselaar. Lontie Elisabeth werd gedoopt op 8 mei 1707 te Holsbeek als dochter van Lontie Henricus en Swijns Maria. Zij overleed op 4 februari 1784 te Rotselaar.

 

LANgd XII – 0460a GEZIN Lauwens – Verreycken +/- 1750  Holsbeek/Langdorp 

Lauwens Petrus  huwde Verreycken Johanna.

Lauwens Petrus werd vermoedelijk geboren als zoon van Lauwens Henricus   en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI - 0326].

·         Een dochter Lauwens Isabella  werd geboren op 13 september 1750 te Holsbeek. Zij huwde op 9 april 1771 te Rotselaar met Verreyken Johannes Baptist (geboren te Langdorp, overleden op 11 december 1784) en overleed op 10 september 1816 te Langdorp, melding “72 jaar, handwerkster”.

 

LANgd XIII – 0576 GEZIN Verreycken – Lauwens 1771  Rotselaar / Langdorp 

Verreycken Johannes Baptist huwde op 9 april 1771 te Rotselaar met Lauwens Isabella .

Lauwens Isabella  werd geboren op 13 september 1750 te Holsbeek als dochter van Lauwens Petrus  en Verreycken Johanna [ZIE LANgd XII – 0460a]. Zij overleed op 10 september 1816 te Langdorp, melding “72 jaar, handwerkster”. Verreycken Johannes Baptist overleed op 11 december 1784 te Langdorp.

 

WERch XIII – 0662 GEZIN Lauwens – Schellekens +/- 1789  Werchter

Lauwens Gerardus  huwde met Schellekens Magdalena => ook Louwens.

Lauwens Gerardus werd gedoopt op 6 augustus 1747 te Holsbeek als zoon van Lauwers Adrianus  en Van Aerschot Catharina [ZIE ROT XI – 0246]. Hij hertrouwde op 23 januari 1800 te Werchter met Vermeeren Anna Catharina [ZIE WERch XIII – 0713]. Schellekens Magdalena werd geboren op 23 oktober 1752 te Werchter als dochter van Schellekens Johannes en Van Den Dries Anna Maria. Zij overleed op 26 november 1799 te Werchter.

 

Lauwens Barbara , vermeld te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek in 1801 [ZIE HOLs XII – 0715], was vermoedelijk een zus van Lauwens Gerardus.

 

AARs XIII – 0930 GEZIN Van Rillaer – Lauwens +/- 1819  Aarschot

Van Rillaer Petrus huwde Lauwens Coleta   => ook Lauwers.

Lauwens Coleta  werd geboren op 10 januari 1801 te Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek, als natuurlijke dochter van Lauwens Barbara  [ZIE HOLs XII – 0715]. Zij overleed op 23 januari 1878 te Aarschot, melding “weduwe van Petrus Van Rillaer”.

 

LANgd XIV – 0996 GEZIN Sannen – Lauwens 1828  Langdorp 

Sannen Petrus huwde op 26 september 1828 te Langdorp met Lauwens Maria Theresia .

Lauwens Maria Theresia werd geboren op 2 januari 1800 te Langdorp als dochter van Lauwens Henricus   en Holemans Maria [ZIE LANgd XIII – 0668]. Zij was landbouwster. Zij hertrouwde op 19 september 1846 te Langdorp met Hollants Henricus [ZIE LANgd XIV – 1180]. Zij had vermoedelijk een voorhuwelijks kind: Lauwens Bernardine   werd geboren omstreeks 1827 te Langdorp en overleed er op 2 juli 1835. Sannen Petrus werd geboren op 7 april 1790 te Zichem als zoon van Sannen Petrus, overleden op 10 januari 1811 te Zichem, en Stalmans Maria Catharina, overleden op 27 december 1823 te Zichem. Hij was landbouwer  te Nieuwrode en overleed op 12 januari 1839 te Langdorp, melding “man van Anna Theresia Lauwens”.

 

AARs XV – 1458 GEZIN Windelinckx - Lauwers +/- 1865  Holsbeek / Aarschot 

Windelinckx Guilielmus huwde met Lauwers Josephina .

Windelinckx Guilielmus werd geboren op 16 juni 1832 te Gelrode als zoon van Windelinckx Antonius en Maus Maria Theresia => mogelijk Mans. Hij was landbouwer, hertrouwde met Janssen Antonia en overleed op 21 juni 1902 te Aarschot, melding “weduwnaar van Janssens Antonia en van Lauwers Josephina”. Lauwers Josephina werd geboren op 18 december 1843 te Nieuwrode, deelgemeente Holsbeek, als dochter van Lauwers Adrianus  en Wouters Anna Maria [ZIE HOLsb XIV – 1136]. Zij overleed op 17 september 1889 te Aarschot, melding “vrouw van Guilielmus Windelinckx”.

·         Een dochter Windelinckx Elisabeth werd geboren op 10 maart 1866 te Nieuwrode. Zij woonde te Aarschot toen zij er huwde op 7 januari 1893 met Meurrens Josephus Ludovicus Hypolitus (geboren op 18 januari 1866 te Gelrode als zoon van Meurrens Johannes Baptist en Pelgrims Angelina, en dagloner). Zij overleed op 16 januari 1948 te Aarschot, melding “weduwe van Josephus Ludovicus Hypholitus Meurrens”. Meurrens Josephus Ludovicus Hypholitus was overleden te Aarschot.

·         Een dochter Windelinckx Maria Carolina werd geboren op 17 juni 1880 te Aarschot. Zij huwde op 27 september 1902 te Aarschot met Peeters Edmondus Josephus (geboren op 13 april 1879 te Nieuwrode als zoon van Peeters Henricus en Stalmans Maria Virginia).

 

Merk ook dat Lauwens Albertus omstreeks 1943 huwde met Windelinckx Maria Josephina te Gelrode.

 

HOB XVII – 1497 GEZIN Decimal – Lauwers 1881  Hoboken

Decimal Theodorus huwde op 13 juli 1848 te Hoboken met Lauwers Maria Ludovica.

Decimal Theodorus werd geboren op 13 juli 1848 te Nieuwrode als zoon van Decimal Franciscus (overleden op 23 oktober 1854 te Luik) en Vertigs Frederica (overleden op 4 december 1878 te Brussel). Hij was steenbakkersarbeider. Lauwers Maria Ludovica werd geboren op 19 mei 1857 te Sint-Amands als dochter van Lauwers Canatus Perphirius en Janssens Anna Catharina [ZIE STAm XVI – 1224].

 

LANgd XVIII – 2303 GEZIN Lauwens – Van Der Borght 1935  Langdorp  

Lauwens Judocus Josephus Franciscus  huwde in 1935 te Langdorp met Van Der Borght Anna Maria. NDI

Lauwens Judocus Josephus Franciscus werd geboren op 16 mei 1910 te Langdorp als zoon van Lauwens Ludovicus  en Van Dyck Anna Catharina [ZIE AARs XVII - 1852]. Hij was fabrieksarbeider, wonende te Nieuwrode bij het huwelijk van zijn zus Maria Elisabeth  in 1952. Van Der Borght Anna Maria werd geboren op 23 november 1912 te Langdorp als dochter van Van Der Borght Josephus Antonius, overleden op 29 juni 1931 te Langdorp, en Geens Maria Josephina, 51 jaar en landbouwster te Langdorp bij het huwelijk. Zij overleed op 2 oktober 2000 te Leuven, melding “echtgenote van Jozef Frans Lauwens” 5.

 

Kind van gezin BEKK XVII – 1699 +/- 1940

Lauwens Marcel   huwde Michiels Jeanne.

Het gezin Lauwens-Michiels woonde te Holsbeek.

 

AARs XVIII – 2338 GEZIN Lauwers – Nijs 1948  Aarschot

Lauwers Joseph huwde in 1948 te Aarschot met Nijs Odilia (getuigen: Lauwers Louis, 21 jaar, fabrieksarbeider, van Gelrode, broer van de bruidegom, en Rijckens Romain, 28 jaar, handelaar, schoonbroer van de bruid). NDI Lauwers Joseph   werd geboren op 8 december 1923 te Sint-Pieters-Rode als zoon van Lauwers Augustinus   en Heroes Maria Sidonia, bij het huwelijk landbouwers te Gelrode [ZIE SPRo XVII – 2150]. Lauwers Joseph was fabrieksarbeider.

 

AARs XVIII – 2410 GEZIN Van Roosbroeck – Lauwens 1952  Aarschot

Van Roosbroeck Johannes Josephus huwde in 1952 te Aarschot met Lauwens Maria Augusta  (getuigen: Van Roosbroeck Renι, 27 jaar, mijnwerker, van Langdorp, broer van de bruidegom, en Lauwens Franciscus , 42 jaar, fabriekswerker, van Nieuwrode, broer van de bruid) NDI. Van Roosbroeck Johannes Josephus werd geboren op 14 mei 1922 te Herselt als zoon van Van Roosbroeck Franciscus en De Hondt Martha. Bij het huwelijk was de vader al overleden, op 16 juli 1950 te Herselt, en de moeder was 62 jaar oud. Van Roosbroeck Johannes Josephus was seizoenarbeider. Lauwens Maria Augusta werd geboren op 31 juli 1921 te Aarschot als dochter van Lauwens Ludovicus  en Van Dijck Anna Catharina [ZIE AARs XVII - 1852].

 

AARs XVIII – 2418 GEZIN Huysegems – Lauwens 1956  Aarschot 

Huysegems Renatus Josephus huwde in 1956 te Aarschot met Lauwens Margaretha  (Margriet of Greet) Maria (getuigen: Huysegems Josephus, 55 jaar, fabrieksarbeider, van Ganshoren, broer bruidegom, en Lauwens Frans, 46 jaar, van Nieuwrode, broer van de bruid) => ook Huygens. NDI  Huysegems Renatus Josephus werd geboren op 18 maart 1908 te Langdorp als zoon van Huysegems Augustinus en Hendrickx Maria Rosalia. Hij was landbouwer en overleed op 3 november 1977 te Aarschot. Lauwens Margaretha (Margriet of Greet) Maria werd geboren op 26 februari 1926 te Aarschot als dochter van Lauwens Ludovicus   en Van Dijck Catharina [ZIE AARs XVII - 1852]. Zij overleed mogelijk op 17 juni 2010 te Mechelen.

 

AARs XVIII – 2422 GEZIN Lauwens – Meynaerts 1958  Aarschot

Lauwens Franciscus Johannes   huwde in 1958 te Aarschot met Meynaerts Irene Celestina (getuigen: Geens Franciscus, 60 jaar, spoorwegarbeider, van Aarschot, oom van de bruidegom, en Meynaerts Louis, 39 jaar, bediende, van Linden, broer van de bruid). NDI

Lauwens Franciscus Johannes werd geboren op 12 juli 1935 te Aarschot als zoon van Lauwens Josephus   en Geens Maria Ludovica [ZIE AARs XVII - 2201]. Hij was fabrieksarbeider. Meynaerts Irene Celestina werd geboren op 6 februari 1935 als dochter van Meynaerts Jacobus Josephus (overleden op 2 april 1944 te Nieuwrode) en Boeckmans Maria, 58 jaar en wonende te Nieuwrode bij het huwelijk. Zij was fabrieksarbeidster.