Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Generaal-majoor William Lauwers werd ook vermeld bij het Militair Gerechtshof te Antwerpen, naar aanleiding van een klacht van de (overigens vaak omstreden) auditeur-generaal baron Durutte, omdat de generaal-majoor in oorlogstijd zijn stelling of post zou hebben verlaten "pour pouvoir à sa propre sécurité". In een arrest van 12 september 1914, werd William Lauwers hiervan vrijgesproken.

2 William Lauwers  woonde te Meerle in de "Villa Lauwers-Dupret". Hij werd er vermeld in 1910 naar aanleiding van een verlenging met 9 jaar van zijn jachtrecht op gronden van de kerkfabriek en bij de opstart van de feestzaal "Ons 't huis" waarbij gronden werden afgekocht "van kolonel Lauwers".  

 

image008.jpg

(c) Foto's uit private collectie laurentii.be, 1910-1924.

 

Verhalen - 1924 – De villa Lauwers-Dupret te Meerle (Hoogstraten)

In het gehucht Elsacker te Meerle, momenteel zelf deelgemeente van Hoogstraten, stond aan de Chaamse Weg 38 een statig herenhuis dat de naam “Villa Lauwers-Dupret” droeg.

Hier woonde het gezin van generaal-majoor William Lauwers   en Jeanne Dupret. De plaats was ook bekend als het “Kasteel Elsacker”, omdat hier vroeger het kasteel van rentmeester Wouter Van den Elsacker, rentmeester voor de abdij van Thorn die er in 1588 woonde, zou hebben gestaan. Omstreeks 1500 bevond zich hier naar verluid al een schrans, een verdedigd bolwerk waar mensen in tijde van oorlog hun toevlucht zochten met hun goed en vee. Omstreeks 1700 was het voormalige kasteel een buitenverblijf van de rentmeesters van de abdij van Thorn. Het bleef in bezit door de familie Van Beeck, rentmeesters van Thorn, tot aan de dood van Magdalena Van Beeck op 5 januari 1797. Zij was weduwe van Jan Michael Soreth, rustend kolonel van de Bataafse republiek. Zijn naam zou verbonden blijven aan de hoeve nabij het kasteel.

Na haar dood kwam het goed in het bezit van Jan Petrus Eeltjens, een familie uit Breda. Bij erfenis ging het over aan de familie Dupret-Bruggeman uit Brussel op 12 oktober 1860. De eigendom werd vervolgens verdeeld, en het huis kwam in 1899 toe aan William Lauwers-Dupret die het heropbouwde in 1904 en die bij de verhuis feestelijk werd ingehaald te Meerle.

 

image010.jpgAfbeelding: Luitenant-Kolonel William Lauwers , vermeld in 1910 bij het Belgische leger, 9e Linie. In de revue internationale de l'histoire militaire werd zijn naam gespeld als Guillaume Lauwens. Hij is een afstammeling van de Hombeek-Leestse stamlijn, waarin beide schrijfwijzen voorkomen.

William Lauwers   werd vermeld in 19101 naar aanleiding van een verlenging met 9 jaar van zijn jachtrecht op gronden van de kerkfabriek en bij de opstart van de feestzaal "Ons 't huis" waarbij gronden werden afgekocht "van kolonel Lauwers"2.

William Lauwers werd geboren op 3 februari 1856 te Antwerpen. Hij overleed op 13 november 1924 te Brussel. Hij werd begraven in het familiegraf Lauwers-Dupret bij Sint-Salvator te Meerle.

 

 

image011.jpg

Afbeelding: de villa “Lauwers-Dupret” in Meerle, Hoogstraten