Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image003.jpg

(c) Bewerking foto's uit private collectie +/- 1900.

 

Verhalen - 1869 – Peter Lauwers huwde drie maal een Verbruggen (Mechelen)

Peter Lauwers , geboren in 1840 te Zemst als zoon van Jan Baptist Lauwers  en Jeanne Verbeeck, huwde op 11 oktober 1869 te Brussel met Ann Katrien Verbruggen, een dochter van Karel Verbruggen en Lucie De Craen. Hij was bakker en herbergier. Het gezin woonde aan de Graanmarkt 37-39 te Mechelen, waar Ann Katrien overleed op 26 mei 1874. Peter Lauwers hertrouwde datzelfde jaar op op 21 oktober 1874 te Mechelen met Jeanne Katrien Verbruggen, een zus van zijn eerste echtgenote. Peter werd voor de tweede maal weduwnaar toen Jeanne Katrien te Hombeek overleed op 31 juli 1878.

Enkele maanden na het overlijden van Jeanne Katrien, huwde Peter een derde maal, op 30 november 1878 te Hombeek, met Katrien Verbruggen, een nicht van zijn vorige echtgenotes.

Er waren meer huwelijken tussen Lauwers / Lauwens en Verbruggen:

·         in het naburige Hombeek, huwde Jan Frans Verbruggen op 21 mei 1870 met Regine Lauwers , een dochter van Willem Lauwers  en Marie-Thérèse Spruyt.

·         In Langdorp huwde Jos Verbruggen op 22 november 1890 met Regine Lauwens , landbouwster en huishoudster.

·         In Grimbergen huwde Willem Lauwens  op 27 december 1680 met Petronilla Verbruggen.

·         Te Zemst huwde Barbara Lauwers  op 3 juli 1746 met Laureis Verbruggen. Haar echtgenoot overleed op 23 januari 1761 te Zemst, na een langdurige ziekte. Er werd melding gemaakt van “3 of 4 maal waterzucht, catharrale vloed, gratis”.

·         Te Hombeek huwde Katrien Verbruggen op 18 februari 1754 met Jaak Lauwens .

·         Nog te Hombeek huwde Jan Lauwers , landbouwer en dagloner, op 28 februari 1764 met Katrien Verbruggen.

·         Te Langdorp huwde Jan Frans Verbruggen op 11 april 1768 met Ann Lauwens . Nadat haar echtgenoot op 20 mei 1769 te Langdorp overleed, hertrouwde zij met Peter Sels.

·         Te Betekom (Begijnendijk) huwde Willem Lauwens  in 1786 met Verbruggen Thérèse. Twee jaar later huwde Jan Verbruggen er met Liesbeth Lauwers.  

·         Te Ossel-Brussegem huwde Jan Baptist Lauwers op 22 januari 1788 met Katrien Verbruggen.

·         Te Londerzeel huwde Adriaan Lauwens  op 26 april 1796 met Katrien Verbruggen.

·         Te Lippeloo huwde Frans Lauwers met Liesbeth Van Den Driesche, een dochter van Peter Van Den Driessche en Ann Katrien Verbruggen.

·         Te Mechelen huwde Eduard Lauwers  in 1858 met Virginie Verbruggen.

 

 

 

1886 - Antoon Lauwens, verdronken in de Leuvensevaart (Mechelen)

Op 7 juli 1886 trof men in de Leuvensevaart te Mechelen, op een plaats die ook “Geerdegemvaart” werd genoemd, het levenloze lichaam aan van de 27-jarige Antoon Lauwens. Antoon Lauwens  was een zoon van Jan Frans Lauwens  en Katrien De Nieuw, geboren op 23 mei 1859 te Mechelen. Antoon was het tweede kind van dit gezin. Zijn drie jaar oudere zus Jeanne werkte als dienster, en hij had een jongere halfbroer, Marcel , geboren in 1869 nadat zijn vader was hertrouwd met Ann Le Pagie in 1867.

image007.gifAfbeelding: de Geerdegemvaart, ook Leuvensevaart genoemd, te Mechelen.

Antoon was twee jaar oud toen zijn moeder, Katrien De Nieuw, overleed. Zij werkte als dagloonster, was van geboorte van Antwerpen, en overleed te Mechelen op 5 juli 1861 op 32-jarige leeftijd. Zijn vader Jan Frans, een smid, was bijna zes jaar later hertrouwd met Ann Le Pagie, de dag vóór Antoons achtste verjaardag. Het gezin woonde sinds 1880 aan de Hanswijkvaart nr. 3 te Mechelen. 

Twee jaar na het tragisch overlijden van Antoon, verhuisde het gezin naar de Hanswijkstraat 3, vervolgens in 1900 naar de Augustijnenstraat 131. Antoons halfbroer Marcel was ijzerdraaier. Hij huwde in 1890 te Mechelen met Celine Cooremans en zijn kinderen hebben hun ‘nonkel Antoon’ niet meer gekend. Antoons vader Jan Frans overleefde zijn tweede echtgenote. Ook zij was eerder gehuwd, en weduwe van Frans Bauweleers. Zij overleed op 26 augustus 1906 te Mechelen. Jan Frans overleed er op 7 februari 1908.

De grootouders van Antoon, Jan Frans Lauwens  en Clara Beirinck, boerden in het gehucht Geerdegem. Zij waren overleden in 1859 en 1854. Antoons grootmoeder was al enkele jaren overleden toen Antoon werd geboren, de grootvader overleed een drietal maanden na Antoons geboorte.

 

Verhalen - 1877 – Jan Lauwens werd drie maal weduwnaar (Mechelen)

Jan Lauwens , schildersgast en stadswerkman, werd geboren in 1857 te Mechelen als zoon van Nicolaas Lauwens  en Marie-Thérèse De Fossé. Hij huwde op 9 januari 1877 te Mechelen met Rosalie Van Utterbeeck, die als arbeidster werkte in een fabriek. Het gezin woonde in 1880 in de Augustinusstraat 58 en in 1882 in de Augustijnenstraat 70 te Mechelen. Dochter Marie Liesbeth  werd op 14 juni 1880 geboren in de Provinciale School voor Vroedvrouwen in de 'rue des Tanneurs 22' te Mechelen. Blijkbaar woonde het gezin ook een tijd in de buurt van Roubaix in Frankrijk, want een zoon Albert  werd er geboren op 28 februari 1885 en Rosalie overleed er op 29 november 1885 op 30-jarige leeftijd, toen het koppel bijna 9 jaar was getrouwd. In het gezin werden vier kinderen geboren. Mogelijk was Rosalie een dochter van Pierre Van Utterbeeck en Anne Marie Rayhi, en had zij een zus Marie Elisabeth, geboren op 18 september 1865 te Mechelen, die op 18 mei 1889 te Lille (Rijsel), Frankrijk, huwde met Joseph de Becker. De familie was afkomstig uit Vlaams-Brabant en werkte als dagloner in Frans-Vlaanderen.

Jan hertrouwde vier jaar later op 19 november 1889 te Mechelen met Antonia Leenaerts. Het gezin woonde in 1889 in het Peerdenstraatje 21 te Mechelen en kreeg drie kinderen. Antonia was van geboorte van Brussel, 33 jaar oud bij het huweljk, en zij werd vermeld als ‘gepensioneerd staatsbeambte’ (arbeidsongeval?). Op 16 april 1894 overleed zij te Mechelen, op 38-jarige leeftijd, vier jaar na hun huwelijk en Jan werd voor de tweede maal weduwnaar.

image009.gif

Afbeelding: Hendrik Speecq (Mechelen, 19 juni 1781 - Mechelen, 24 oktober 1852) liet aan het bestuur der Burgerlijke Godshuizen aanzienlijke goederen na, waarvan de inkomsten moesten gebruikt worden voor het onderhoud van gehuwde ouderlingen. Zo werd in 1861 een gebouw voor gehuwde bejaarden gebouwd, dat de officiële naam "Hospice Speecq" draagt. In 1898 hernoemde men de Potterijvest, die aan dit gebouw lag, naar Hendrik Speecqvest. Later werd het godshuis overgenomen door het OCMW. In 1974 werd het afgebroken en vervangen door het moderne Hof van Egmont.

Jan hertrouwde 7 jaar later op 44-jarige leeftijd met Ann Eekeleers, een 46-jarige Mechelaarster,  op 20 mei 1901. Het gezin woonde in 1910 in de Acht Zalighedenstraat, en in 1920 in de Eikestraat 52 te Mechelen. Ann Eekeleers overleed op 13 november 1925 te Mechelen op 71-jarige leeftijd, en Lauwens Joannes woonde in 1930 in een ouderlingentehuis aan de Hendrik Speecqvest 7 te Mechelen. Hij overleed er op 8 april 1931, bijna 74 jaar oud. In 2007 bevond zich op de Speecqvest 5 nog steeds een Woon- en Zorgcentrum "Hof van Egmont", een ouderlingentehuis van het OCMW te Mechelen.