Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Zie ook verhaal Jan Baptist Lauwens , een andere zoon van Jan Lauwens en Amarentia De Ridder.

 

image008.jpg

Wapen Willebroek onder Public Domain bewerking kaart Google maps, 2012, onder gebruikslicentie.

 

Verhalen 1748 Antoon Lauwens huwde te Blaasveld (Blaasveld)

Antoon Lauwens werd gedoopt te Leest op 11 november 1717. Hij was de zoon van Jan Lauwens en Amarentia De Ridder1. Hij huwde op 2 mei 1748 in Blaasveld (toen gespeld als Blaesveldt) met Liesbeth Van Balen.

Het gezin kreeg twee kinderen: 

         Katrien Lauwens , geboren te Leest op 26 april 1749, en 

         Jan Baptist Lauwens , (ook vermeld als Lauwers) geboren te Leest op 8 mei 1752.

 

Antoon Lauwens overleed te Leest op 12 februari 1776. Liesbeth Van Balen overleed twaalf jaar later in Leest op 14 april 1788.

 

Blaasveld

Blaasveld, dat nu bij Willebroek hoort, was net als Willebroek in die tijd minder bevolkt. Men leefde er van de landbouw. Het ontstaan was te danken aan de ontginning van de broekgebieden, landbouwrijp gemaakt door inpoldering. Elisabeth Van Balen was blijkbaar afkomstig van Blaasveld.

image012.jpg

Afbeelding: het wapen van Willebroek, waartoe nu Blaasveld behoort, bevat drie leeuwenkoppen.

De geschiedenis van het Blaasveld Broek aan de linkeroever van de Rupel vertoont enkele opvallende gelijkenissen met de geschiedenis van andere Rupelpolders in Niel en Schelle. Tot in de 13e eeuw werden beide gebieden nog dagelijks overstroomd door de Rupel. Omstreeks 1300 werd de Rupel ingedijkt, en werden de voormalige schorren omgevormd tot akkers en weilanden.

 

Turflagen, die ontstaan door veenafzetting, werden ontgonnen en gebruikt als brandstof. Zo ontstond een netwerk van sloten en poelen, sommige werden gebruikt voor het roten van vlas. In de 17e en 18e eeuw werden de poelen van het Blaasveld verder uitgediept voor de winning van zand.

De talrijke populieren die vandaag het Blaasveldse landschap kenmerken, waren niet kenmerkend voor de 18e eeuw. Ze werden pas tussen 1920 en 1960 massaal aangeplant. Vanaf 1970 werden grote delen van het Blaasveld Broek onteigend om enkele verlaten kleiputten van de Rupelstreek op te vullen.

 

 

image013.jpg