Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Verwijzigen naar de kerk van Zemst willen niet noodzakelijk zeggen dat het goed naast de kerk van Zemst ligt, dan wel naast bezitting(en) van de kerk van Zemst.

 

image008.jpg

Foto’s Zemst onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0, Marc Alcide, 2006 (Bron: Wikimedia).

 

 Verhalen1725 - Verkoop van de Hulshocht aan Anthon Van Steenwinckel en Cecilia Lauwers (Zemst)

Op 6 december 1725 verkochten Jan Lauwers , Guilliam Bautmans en zijn vrouw Anna Lauwers , Norbertus Muijldermans en zijn vrouw Martyntien Lauwers , alle erfgenamen van Jan Lauwers, hun vader, aan Anthon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers  drie vierde deel van een behuisde hofstede (een vierde behoorde de koper reeds toe), genaamd de Hulshocht, groot drie dagwand, grenzend aan de Heerestraat, Baron Roose en Gaspar Van Nieuwenhuysen. Bautmans Willem was op 4 augustus 1711 te Zemst met Lauwers Anna. Van Steenwinckel Antoon huwde op 1 februari 1714 te Zemst met Lauwers Cecilia.

image007.jpg

image009.jpg

Afbeelding boven: één van de weinige overblijvende huizen uit de 17e eeuw te Zemst; daarna een huis gebouwd in de 18e eeuw.

 

Verhalen1726 - Verkoop van de Hulshocht aan twee begijnen (Zemst)

Op 23 juli 1706 was er al een melding dat Steven Andries, Guilliam De Witte en Maria Absillis, weduwe van Lauwereys Lauwers , aan Cathelijne Van Gijsel, weduwe Jan Lauwers, een deel van een hofstede te Zemst aan de Heerestraat verkochten, grenzend aan de erfgenamen van de canselier Fierelands.

In 1726 ontvingen Anthoon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers  van Margareta en Cornelia Brauwers, zusters en begijnen, 600 gulden i.v.m. een hofstede te Zemst genaamd de hulshocht. Op 20 april 1728 werd de verkoop vermeld in een notatiële akte: Anthon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers, uit Zemst verkochten aan Margareta Brauwers, begijn, en haar zuster Cornelia, een hofstede te Zemst genaamd den hulshocht, aan de Heerestraat, grenzend aan de heer Roose, de heer Stroobants. Het goed kwam voort uit de deling van Jan Lauwers en zijn vrouw Catharina Van Gijssel, ouders van Cecilia. Een deel van deze behuisde hofstede werd in 1725 verkocht door de erfgenamen van Jan Lauwers .

 

Verhalen1727 - De weduwe Josina Lauwers voorziet in haar levensonderhoud (Zemst)

Op 21 maart 1727 verkochten Maximiliaan Cools en zijn vrouw Maria Van den Kerck aan Josina Lauwers , weduwe Cornelis Craen, uit Zemst, een dagwand land te Zemst aan de Steenweg, met de huizingen, bewoond door de koper, grenzend aan Jan Pisceels, Govaert Van Thielt en Peeter Wauters. Op 9 februari 1751 verkochten Josina Lauwers, weduwe Cornelis Van Craen, en haar kinderen, inwoners van Zemst, aan Cosmas Ignatius Steenmeijer, inwoner van Zemst, 2 huisjes gelegen naast mekaar, aan de Steenweg te Zemst, grenzend aan Guilliam Van Steenwinckel, Joseph Roeckens en de erfgenamen Govaert Van Thielt.

 

Verhalen1730 - Verkoop aan Hendrik Tersago en Joos Lauwers op het Kerkveld aan de Galgenberg (Zemst)

Op 11 december 1730 verkochten Joanna Ottens en haar man-voogd Frans Alexander Basque aan Hendrik Tersago en Joos Lauwers , voogden over Jan Cornelis en Petronella Tersago, kinderen van wijlen Cornelis Lauwers en Sussanna Tersago, 355 roeden land te Zemst op het Kerkveld1 aan de Galgenberg, grenzend aan N. Carondelet.