Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image002.jpg 

© Bewerking kaartfragment uit private collectie (Public Domain, 1731).

 

Verhalen – 1722 - Verkoop van de hofstede "de Cleempoel" door Cornelis Lauwers aan François Wels (Zemst)

Op 25 september 1721 vermeldde een notariële akte dat Cornelis Lauwers  en Anna Goyvaerts, uit Zemst, 300 gulden i.v.m. een behuisde hofstede, de Cleempoel genaamd, grenzend aan de gemeente Cleempoel, de Bosstraat en Joos Van Steenwinckel, ontvingen van Francois Wels. Op 31 januari 1726 werd het goed blijkbaar teruggekocht door Antonius’ zoon Peter Lauwers .

Charles Bertin Butsel, baljuw van Poperinge en zijn vrouw Maria Joanna De Coninck, erfgenamen van wijlen Peeter Simon De Coninck, verkochten toen aan Peeter Lauwers , Antonius' zoon, uit Zemst, een dagwand beemdeken metten put, genaamd de Cleempoel, grenzend aan de weduwe Anthon Timmermans, Cornelis Lauwers en de Bosstraat. Het goed zou verscheidene jaren in het bezit van de familie blijven. Op 25 mei 1730 werd vermeld dat Cornelis Lauwers uit Zemst van Anthon Van Relegem, zijn oom, een som geld ontving i.v.m. een behuisde hofstede van een half bunder te Zemst aan de Cleempoel.

Op 4 mei 1741 verkochten Peeter Lauwers  en Petronella Van Gijssel 1 dagwand beemd met een put, genaamd den Cleempoel, aan Joannes Franciscus Brion, meier te Zemst. Het goed grenzde dan aan de weduwe Antoon Timmermans en Cornelis Lauwers . De naam "Van Cleempoel" kwam ook voor als familienaam in de streek. 

 

image008.jpg

Afbeelding: kaart van Zemst omstreeks 1731, met uiterst rechts "de Cleempoel"