homepage

 

www.laurentii.be - Genealogie

Stamboomonderzoek van de families Lauwens, Lauwers, Lauwereyns, Laurens en andere schrijfvarianten

 

 

 

Othon Lauwereyns.jpg

“Ad laurum non aurum” (Onversaagd in moeilijke tijden”)...

Is het oudst bekende devies van de familie. Dit ging samen met een wapen met drie zwanen die 'ongebekt en ongepoot' waren volgens de heraldische kunst, zogenaamde "merlettes". Het wapenschild en de wapenspreuk werden gevoerd door Odin Lauwereyns "van Diepenhede", een ridder die in dienst van de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre mee op kruistocht trok in 1248.

Onze voorouders in de omgeving van Hombeek en Leest stamden af van deze Brugse familie. Hun geschiedenis begint omstreeks 1440 in het toenmalige hertogdom Brabant.

Oorspronkelijk werd de naam geschreven als Lauwereyns, eerder mogelijk als Lawrence in Engeland, en verschillende schrijfvarianten als Lauwaerts en Lauwers, Lauwerens, Lauwrens en Lauwens, Laurens en Laurin, doken op in de loop van de geschiedenis.

Over genealogie

 

"Die woord genealogie word deur die Afrikaanse Vertalende Woordeboek omskryf as "wetenskap wat die verwantskapsbetrekkinge tussen die lede van één of meer geslagte naspoor". Geen melding word egter gemaak van die siektetoestand waaraan die meerderheid genealoeë ly nie, ongeneeslik daarby! Ek noem hierdie siekte die "en watter so-en-so is jy?" sindroom. Moet dit nooit waag om jouself aan 'n genealoog voor te stel indien jy nie ten minste twee van jou bloedlyne kan uitlê nie. Dink dus mooi voordat jy besluit om Genealogie as 'n stokperjie op te neem want jou hele lewe gaan drasties verander, ten goede, moet ek byvoeg"

(Elize Hough geciteerd in "Vlaamse stam", het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, jg. 42, nr. 1, januari 2006)

Digitaal Archief

Dit archief is enkel toegankelijk via een persoonlijke ID en paswoord. Voor informatie, contacteer de webmaster.

 

Intro

Verhalen

Gezinsreconstructies

Thematisch

Verwante families

Blog

 

De “Laurentii” - Alle geschiedenis is familie geschiedenis

Wanneer men  naar het stromende water kijkt, ziet men slechts water. Men heeft de indruk dat het steeds hetzelfde water is, omdat het vanop afstand hetzelfde aspect heeft. Maar het water stroomt, beweegt voortdurend. Eigenlijk ziet men nooit hetzelfde water, het zal altijd anders zijn - in temperatuur, samenstelling, enz ... Zo gaat het ook met geschiedenis. Men kan soms de indruk hebben dat feiten zich herhalen; maar dat is slechts uiterlijke schijn. Het is op elk moment anders." (vrij naar Alex Ramael)Lauwereys.png

De genealogie van de naamdragers “van Laurentius” begon met een zoektocht naar de families Lauwens in het vroegere hertogdom Brabant, in België en in Nederland. Livien Lauwens uit Kapelle-op-den-Bos bracht zijn stamboom in kaart tot Peeter Lauwers, een voorouder die in 1655 te Leest huwde met Johanna Persoons. Lauwens en Lauwers bleken algauw varianten van dezelfde familienaam. Tot die bevinding was ook Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel gekomen. Lucien had er toen al meer dan twintig jaar archiefonderzoek op zitten. Er bleken ook andere varianten in de familiegeschiedenis voor te komen: Lauwereyns, Laureys, Lauwaert(s), Lauwen, Lawen(s), Laurens,... Daarom kozen we de verzamelnaam "Laurentii" voor het project, de Latijnse benaming voor alle naamvarianten. Om deze informatie te kunnen delen, kreeg deze website vorm.

Welke informatie vind je op deze website?

De Hombeeks-Leestse tak in het hertogdom Brabant

http://www.laurentii.be/images/1731Zemst.jpgOnze stamlijn knoopt aan bij een nazaat van Deense Vikings, kruisvaarder Odin Lauwereyns, die werd vermeld in 1247 in Brugge in het graafschap Vlaanderen. Nakomelingen weken uit naar het hertogdom Brabant tijdens de daaropvolgende eeuwen. De Hombeekse stamlijn gaat terug tot Geert Lauwers, rentmeester voor de hertogen van Brabant te Kapelle-op-den-Bos, geboren in 1440. Omdat de gegevens van deze familie vanaf de 16e eeuw volledig gedocumenteerd zijn, spreken we van dan af van de Hombeeks-Leestse tak.

[Zie overzicht generaties]

Gezinsreconstructies: het onderzoek in de breedte

http://www.laurentii.be/images/Hertogdom%20Brabant.jpgEen andere aanpak dan rechtstreekse afstamming, bestaat er in alle gegevens over naamgenoten bijeen te brengen en gezinnen samen te stellen met hun verwantschap. We letten er dan even niet op of we al een verwantschap met onze familie vinden. Tal van bronnen bevatten gegevens, zoals parochieregisters, bevolkingsregisters, akten van schepengriffies, notariële akten, middeleeuwse kronieken. Deze vormen de werkbasis van het overzicht gezinsreconstructies. De resultaten worden stelselmatig verwerkt per gemeente, per landsstreek, per land of per parochie, afhankelijk van de omvang van de vondsten. De gegevens van duizenden families worden stelselmatig aangevuld en verbeterd en leiden als het mee zit tot aansluiting bij onze stamlijn. De gezinsreconstructies werden al gedeeltelijk gepubliceerd op de eerdere website. Ze worden stelselmatig aangevuld, bijgewerkt en verbeterd.

[Zie gezinsreconstructies]

 

Verhalen

Dat alle geschiedenis familiegeschiedenis is, mag blijken uit de vele teruggevonden verhalen over de laatste twaalf eeuwen. De verhalen worden chronologisch gerangschikt. Extra informatie wordt toegevoegd in voetnoten bij een verhaal. Verwijzingen naar de gezinsreconstructies worden in de tekst opgenomen, in een kleiner lettertype en een andere kleur. Illustraties, waarvan vele uit familiearchieven, worden met een korte toelichting opgenomen om het geheel visueler te maken.

[Zie verhalen en thema's]

http://www.laurentii.be/images/Geneografie.jpgGeneografie: origine volgens DNA

De wetenschap als hulpmiddel bij genetisch onderzoek: in de genen, en dan specifiek het Y-chromosoom, kan de verre oorsprong langs de mannelijke lijn worden vastgesteld. De deelname aan het wereldwijd opgezette DNA-onderzoek van  National Geographic, leerde ons wie onze voorouders waren tot 50 000 jaar terug in de tijd. Dit is de aanpak geneografie waarmee we het verhaal aanvangen.

[Zie voorgeschiedenis]

Verwante families in de persoonlijke stamlijn

Enkele kwartierstaten in de recente generaties Lauwens, werden verder uitgezocht:

·         stamlijn Colaers (echtgenote) van Meeuwen-Gruutrode, Limburg

·         stamlijn Van Praet (moeder) van een adellijke familie in het Graafschap Vlaanderen.

·         stamlijn Cools (grootmoeder langs moeders zijde) van Klein-Brabant

·         stamlijn Van Keer (grootmoeder langs vaders zijde) van Brabant

·         stamlijn Moortgat (overgrootmoeder langs vaders zijde) verwant aan de bekende brouwersfamilie in Brabant

[Zie verwanten]

Dankwoord!

Dit opzoekwerk had niet mogelijk geweest zonder de hulp van tientallen mensen. Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn nonkel wijlen Livien Lauwens uit Kapelle-op-den-Bos die de stamboom Lauwens van Leest aanvatte, die mij een omstandig archief naliet en die mij de ‘microbe’ bezorgde. Dankbaar ben ik ook Maria Lauwens uit Hofstade die een nog niet in kaart gebrachte tak van de familie aanvulde, ruim documenteerde, en die me vanuit haar enthousiasme deed inzien dat ‘familie’ niet aan betekenis moet verliezen wanneer de kinderen van kozijns elkaar niet meer kennen. Een inzicht dat vroeger vanzelfsprekender was dan nu, toen men bewuster met verwantschap omging, ook al was het ‘in het zoveelste knoopsgat’. Een grote stimulans kwam ook van Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel wiens inzet ik enorm bewonder. Meer dan 20 jaar ging Lucien op zoek in archieven naar familienaamgenoten. Hij leerde me ook ruimer te kijken dan de naam ‘Lauwens’ en hij inspireerde me om de gezinsreconstructies 2010 05 23_4528.JPGte verruimen tot Lauwers. Het zal altijd een discussie blijven welke schrijfwijze van de naam nu het meest oorspronkelijk is, maar dat de families verwant zijn staat nu wel helemaal buiten kijf. Inzicht in de Vlaamse families kreeg ik dan weer mee van Maurice Thorré, een verdienstelijk en bijzonder gewaardeerd genealoog uit West-Vlaanderen. En daarmee is mijn lijst lang niet af! Bij specifieke verhalen probeer ik andere verdienstelijke bijdragen in de bronvermelding op te nemen.

Een Arabische zegswijze luidt dat het niet de tijd is, maar dat het de mensen zijn die voorbij gaan. Een volkswijsheid van bij ons vult aan: "Mensen sterven twee maal: een eerste maal bij hun dood en een tweede  maal wanneer ze worden vergeten." Vroeger werden verhalen verteld aan het haardvuur en zo bewaard voor het nageslacht (mondelinge overlevering). De schriftelijke overlevering is er gelukkig ook, en ze laat ons toe om het gemeenschappelijk geheugen op te frissen en te ontdekken wie de mensen waren die het leven doorgaven aan ons. Veel leesgenot!

 

(c) Patrik Lauwens - Contact

Berlaar, 2012

 

Persoonlijke kwartierstaten

 

Zoon van

 

Willem Lauwens

 

 

Georgette Van Praet

 

Kleinzoon van

Frans Emiel Lauwens

Elisabeth Van Keer

Pieter Gerard Van Praet

Maria Cools

Achterkleinzoon van

Jan Frans Lauwens

Johanna Maria Moortgat

Willem Van Keer

Marie-Louise Vantilt

Karel Van Praet

Melanie Diddens

Albert Cools

Kristina Paridaens

Achterachterkleinzoon van

Hendrik Lauwens

Marie-Ann Segers

Peter Jan Moortgat

Marie-Thérèse De Schouwer

Livien Van Keer

Marie-Louise De Doncker

Godfried Vantilt

Marie Elisabeth Neutelaers

Frans Van Praet

Melanie Schaerlaeken

Jan Frans Diddens

Jeanne Katrien De Meyer

Clementina Cools

(Emmery Tersago)

Leopold Paridaens

Marie-Thérèse De Wachter